Cách lập mẫu Phiếu Thu theo Thông tư 133 trên Excel

Phiếu thu là một trong những chứng từ được sử dụng nhiều nhất đối với kế toán tiền.

Phiếu thu được sử dụng để xác định số tiền mặt, ngoại tệ,… thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu tới các bạn cách tạo mẫu Phiếu thu theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu phiếu thu mà chúng ta cần lập sẽ như sau:

Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 133 trên Excel

Đây là chứng từ không cần sử dụng nhiều các ô, lệnh trên Excel, tuy nhiên các bạn nên trình bày trên Excel để đạt hiệu quả trình bài tốt nhất.

Để có  Phiếu thu theo Thông tư 133 trên Excel như trên, các bạn làm theo các bước sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Ngày … tháng … năm …: Là ngày, tháng, năm lập phiếu thu
 • Quyển số, Số: Ghi rõ số của Quyển chứa phiếu thu và số của phiếu thu trong quyển đó
  Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền
 • Nợ, Có: Ghi rõ tài khoản Nợ, tài khoản Có
 • Họ và tên người nộp tiền: Ghi rõ họ, tên người nộp tiền
 • Địa chỉ: Địa chỉ, bộ phận của người nộp tiền
 • Lý do nộp: Ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm, thu tiền tạm ứng còn thừa,…
 • Số tiền: Viết bằng số và bằng chữ số tiền được nộp vào quỹ, ghi rõ đơn vị tính (VNĐ, USD, …)
 • Kèm theo: Ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo
 • Họ tên, chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, Người nộp tiền, Người lập phiếu, Thủ quỹ.
 • Đã nhận đủ số tiền: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nhận
 • Tỷ giá ngoại tệ, Số tiền quy đổi: Ghi rõ thông tin về tỷ giá và số tiền quy đổi của ngoại tệ

Khi lập Phiếu thu trên, các bạn cần lưu ý một số điều sau:

Lưu ý

– Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

 • 01 liên: Thủ quỹ giữ lại để ghi sổ quỹ
 • 01 liên giao cho người nộp tiền
 • 01 liên lưu nơi lập phiếu
  Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

– Đối với ngoại tệ: Phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.

–  Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu

– Link tải về: Phiếu thu theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!