Tải về mẫu Sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ quỹ tiền mặt

Sổ quỹ tiền mặt là sổ được thủ quỹ và kế toán sử dụng để phản ánh tình hình thu, chi quỹ tiền mặt của đơn vị theo các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

– Mục đích của Sổ quỹ tiền mặt là:

 • Thủ quỹ nắm được tình hình biến động tăng, giảm của tiền mặt thông qua việc theo dõi, ghi chép các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt
 • Định kỳ, dễ dàng đối chiếu số liệu giữa sốtiền thực tế trong quỹ và số tiền trên số; số tiền trên sổ và số tiền trên các phần mềm kế toán

– Căn cứ để ghi Sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, phiếu chi của đơn vị

– Sổ quỹ tiền mặt được mở cho Thủ quỹ, mỗi loại quỹ dùng một sổ hoặc một số trang sổ.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn cách lập Sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 trên Excel mà các bạn muốn lập được như sau:

Mẫu Sổ quỹ tiền mặt  theo Thông tư 133 trên Excel

Để lập được mẫu Sổ quỹ tiền mặt như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:\

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Hướng dẫn lập Sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Loại quỹ: Ghi rõ loại quỹ tiền mặt
 • Cột A: Ghi rõ ngày, tháng ghi sổ
 • Cột B: Ghi rõ ngày, tháng của Phiếu thu, Phiếu chi
 • Số hiệu chứng từ: Ghi rõ số hiệu chứng từ của Phiếu thu, phiếu chi
  Lưu ý: Ghi số hiệu liên tục, từ nhỏ tới lớn
 • Cột E: Diễn giải, ghi ngắn gọn nội dung của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của Phiếu thu, Phiếu chi
 • Cột 1: Số tiền nhập quỹ
 • Cột 2: Số tiền xuất quỹ
 • Cột 3: Số tiền tồn trong quỹ cuối ngày
  Lưu ý: Số tiền này phải đúng bằng số tiền mặt hiện có trong quỹ
 • Cột G: Định kỳ kế toán, đối chiếu giữa “Sổ quỹ tiền mặt” và “Sổ kế toán chi tiết tiền mặt” , sau đó xác nhận vào cột G
 • Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ
 • Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

Trong quá trình tạo và sử dụng Sổ nhật ký chi tiền, các bạn cần chú ý những điểm sau:

Lưu ý

– Khi hết trang, các bạn cần cộng số lũy kế của trang để chuyển sang trang sau.

Ở đầu trang, cần ghi cộng số trang trước chuyển sang.

– Link tải về: Mẫu Sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 trên Excel

Các bạn có thể tham khảo mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 trên Excel để hiểu rõ hơn về các mẫu sổ này.

——

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!