Hướng dẫn lập Phiếu nhập kho theo Thông tư 133 trên Excel

Phiếu nhập kho là một trong những chứng từ được sử dụng nhiều nhất của kế toán. Do đó, việc sử dụng Phiếu nhập kho trên Excel là quan trọng với kế toán viên, đặc biệt là kế toán kho.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách lập và sử dụng Phiếu nhập kho theo Thông tư 133 trên Excel mẫu mới nhất năm 2018.

Để lập Phiếu nhập kho, trước hết, ta cần hiểu mục đích của Phiếu nhập kho là để xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.

Mẫu Phiếu nhập kho theo Thông tư 133 trên Excel mà chúng ta sẽ lập được như sau:

Mẫu Phiếu nhập kho theo Thông tư 133 trên Excel

Để lập được mẫu Phiếu nhập kho như trên, ta thực hiện các bước sau:

Hướng dẫn lập Phiếu nhập kho theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị tiến hành nhập kho vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột.
 • Ngày … tháng … năm …: Ghi rõ ngày, tháng, năm nhập kho
 • Số: Là số phiếu nhập
 • Nợ, Có: Ghi rõ các tài khoản Nợ, tài khoản Có
 • Họ và tên người giao hàng: Ghi rõ họ và tên của người giao vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 • Theo … số … ngày … tháng … năm … của …: Thông tin của số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho
 • Nhập tại kho … địa chỉ …: Tên kho và địa chỉ của kho
 • Các Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 • Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh nhập)
 • Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực nhập vào kho
 • Cột 3, 4: Do kế toán ghi đơn giá (giá hạch toán hoặc giá hóa đơn,… tùy theo quy định của từng đơn vị) và tính ra số tiền của từng thứ vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thực nhập
 • Dòng Cộng: Ghi tổng số tiền của các loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập cùng một phiếu nhập kho
 • Tổng số tiền (viết bằng chữ): Ghi số tiền ở dòng Cộng trên Phiếu nhập kho bằng chữ
 • Họ tên, chữ ký của người lập phiếu, người giao hàng, thủ kho, kế toán trưởng (hoặc bộ phận có nhu cầu lập)

Chú ý

– Phiếu nhập kho áp dụng trong các trường hợp nhập kho vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa mua ngoài, tự sản xuất, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn, hoặc thừa phát hiện trong kiểm kê.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Phiếu nhập kho do bộ phận mua hàng hoặc bộ phận sản xuất lập thành 2 liên (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài) hoặc 3 liên (đối với vật tư tự sản xuất) (đặt giấy than viết 1 lần), và người lập phiếu ký (ghi rõ họ tên), người giao hàng mang phiếu đến kho để nhập vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

– Nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 2 để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán và liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 3 (nếu có) người giao hàng giữ.

– Link tải về: Phiếu nhập kho theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!