Cách lập Phiếu chi theo Thông tư 133 trên Excel

Phiếu chi được sử dụng nhằm mục đích xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Vì thế việc lập phiếu chi rất quan trọng. Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu cách lập Phiếu chi theo Thông tư 133 trên Excel.

Đây là một trong những chứng từ được kế toán sử dụng nhiều nhất.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách lập Phiếu chi theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Phiếu chi mà chúng ta muốn lập sẽ như sau:

Mẫu Phiếu chi theo Thông tư 133 trên Excel

Mẫu Phiếu chi theo Thông tư 133 trên Excel
Mẫu Phiếu chi theo Thông tư 133 trên Excel

Để lập được mẫu Phiếu chi như trên, ta thực hiện theo các bước sau:

Hướng dẫn lập Phiếu chi theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Ngày … tháng … năm …: Là ngày, tháng, năm lập phiếu chi
 • Quyển số, Số: Ghi rõ số của Quyển chứa phiếu chi và số của phiếu chi trong quyển đó
  Phiếu chi phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền
 • Nợ, Có: Ghi rõ tài khoản Nợ, tài khoản Có
 • Họ và tên người nhận tiền: Ghi rõ họ, tên người nhận tiền
 • Địa chỉ: Địa chỉ, bộ phận của người nhận tiền
 • Lý do chi: Ghi rõ nội dung chi tiền như: Chi tiền mua hàng, tạm ứng,…
 • Số tiền: Viết bằng số và bằng chữ số tiền được xuất từ quỹ, ghi rõ đơn vị tính (VNĐ, USD, …)
 • Kèm theo: Ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo
 • Ngày … tháng … năm …: Là ngày, tháng, năm những người liên quan ký xác nhận
 • Họ tên, chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, Người nộp tiền, Người lập phiếu, Thủ quỹ
 • Đã nhận đủ số tiền: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nhận
 • Tỷ giá ngoại tệ, Số tiền quy đổi: Ghi rõ thông tin về tỷ giá và số tiền quy đổi của ngoại tệ

Trong quá trình lập Phiếu chi theo Thông tư 133 trên Excel, bạn cần lưu ý những điểm sau:

Lưu ý

– Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký (Ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

 • Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu.
 • Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán.
 • Liên 3 giao cho người nhận tiền

–  Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.

– Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

– Link tải về: Phiếu chi theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!