Cách tạo mẫu Phiếu báo VT còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133 trên Excel

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ giúp kế toán viên theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

Đây là một trong những chứng từ được kế toán sử dụng thường xuyên trong kế toán kho. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu tới các bạn cách lập và sử dụng Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133 trên Excel mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133 trên Excel mà chúng ta muốn lập được như sau:

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133 trên Excel

Để tạo được mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133 trên Excel như trên, ta tiến hành các bước sau:

Hướng dẫn tạo và sử dụng Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị sử dụng VT
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Ngày … tháng … năm …: Ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu
 • S: Ghi số của phiếu báo
 • B phn: Ghi rõ bộ phận sử dụng vật tư
 • Ct A: STT vật tư
 • Ct B: Tên, đặc tính của vật tư
 • Ct C: Mã số của vật tư
 • Ct D: Đơn vị tính của các loại vật tư
 • Ct 1: Số lượng của các loại vật tư
 • Ct E: Lý do, điền “Còn sử dụng” hay “Sử dụng tiếp”

Khi sử dụng Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ, các bạn cần lưu ý một số điểm sau:

Chú ý

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành hai loại:

 • Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 – VT) và nộp lại kho.
 • Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.

– Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:

 • 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có);
 • 1 bản giao cho phòng kế toán.

 

– Link tải về: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!