Hướng dẫn lập Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ nhật ký mua hàng

Sổ nhật ký mua hàng là sổ nhật ký đặc biệt, dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng tồn kho của đơn vị như hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, …

Loại sổ này được dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo hình thức trả tiền sau.
Nếu trả tiền trước cho người bán, khi phát sinh nghiệp vụ, cần ghi vào sổ này.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách lập mẫu Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133 trên Excel mà các bạn muốn lập như sau:

Mẫu Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133 trên Excel

Để tạo được mẫu Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133 trên Excel như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Năm: Ghi rõ năm kế toán ghi sổ
 • Cột A: Ghi rõ ngày, tháng ghi sổ
 • Cột B, C: Ghi rõ số hiệu và ngày, tháng lập các chứng từ làm căn cứ để ghi sổ
 • Cột D: Diễn giải, ghi ngắn gọn nội dung của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của chứng từ kế toán
 • Cột 1, 2, 3: Ghi rõ số tiền bên Nợ của các tài khoản hàng tồn kho: hàng hóa, nguyên liệu vật liệu, …
  Nếu đơn vị mở sổ này cho từng loại hàng tồn kho thì các cột này để ghi chi tiết cho từng loại hàng tồn kho đó.
 • Cột 4: Số tiền phải trả người bán tương ứng với số hàng tồn kho đã mua
 • Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ
 • Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

Trong quá trình tạo và sử dụng Sổ nhật ký chi tiền, các bạn cần chú ý những điểm sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Lưu ý

– Khi hết trang, các bạn cần cộng số lũy kế của trang để chuyển sang trang sau.

Ở đầu trang, cần ghi cộng số trang trước chuyển sang.

– Link tải về: Mẫu Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!