Hướng dẫn lập Sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ nhật ký bán hàng

Sổ nhật ký bán hàng là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp, như bán hàng, bán thành phẩm, bán dịch vụ.

Loại sổ này dùng cho các nghiệp vụ thu tiền sau (bán chịu). Nếu người mua trả tiền trước thì khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng sẽ ghi sổ này.

Đây cũng là loại Sổ nhật ký chung nên cách ghi chép, sử dụng cũng tương tự Sổ nhật ký chung.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập và sử dụng Sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 133 trên Excel.

Mẫu Sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 133 trên Excel các bạn muốn lập như sau:

Mẫu Sổ nhật ký bán hàng

Để lập được mẫu Sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 133 trên Excel như trên, các bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Hướng dẫn lập Sổ nhật ký mua hàng

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Năm: Ghi rõ năm kế toán ghi sổ
 • Cột A: Ghi rõ ngày, tháng ghi sổ
 • Cột B, C: Ghi rõ số hiệu và ngày, tháng lập các chứng từ làm căn cứ để ghi sổ
 • Cột D: Diễn giải, ghi ngắn gọn nội dung của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của chứng từ kế toán
 • Cột 1: Số tiền bên Nợ của tài khoản phải thu từ người mua dựa vào doanh thu bán hàng
 • Cột 2, 3, 4: Số tiền bên Có của các tài khoản doanh thu bán hàng từ việc bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.
  Có thể doanh nghiệp sẽ tách riêng từng loại doanh thu và ghi như trên. Nếu doanh nghiệp không tách riêng từng loại doanh thu thì sẽ ghi gộp thành một cột doanh thu bán hàng chung.
 • Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ
 • Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

Trong quá trình tạo và sử dụng Sổ nhật ký chi tiền, các bạn cần chú ý những điểm sau:

Lưu ý

– Khi hết trang, các bạn cần cộng số lũy kế của trang để chuyển sang trang sau.

Ở đầu trang, cần ghi cộng số trang trước chuyển sang.

– Link tải về: Mẫu Sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 133 trên Excel

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo một số mẫu sổ sách kế toán khác theo Thông tư 133 trên Excel:

Mẫu Sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 133 trên Excel

Mẫu Sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133 trên Excel

Mẫu Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!