Hướng dẫn tạo mẫu sổ Nhật ký thu tiền theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ Nhật ký thu tiền là Sổ nhật ký đặc biệt, được dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của đơn vị. Mẫu sổ này được mở riêng cho việc thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (VNĐ, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền (các ngân hàng, …)

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập mẫu Sổ Nhật ký thu tiền theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Sổ Nhật ký thu tiền theo Thông tư 133 được lập trên Excel như sau:

Mẫu Sổ Nhật ký thu tiền theo Thông tư 133 trên Excel

Hướng dẫn tạo mẫu Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Năm: Ghi rõ năm kế toán ghi sổ
 • Cột A: Ghi rõ ngày, tháng ghi sổ
 • Cột B, C: Ghi rõ số hiệu và ngày, tháng lập các chứng từ làm căn cứ để ghi sổ
 • Cột D: Diễn giải, ghi ngắn gọn nội dung của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của chứng từ kế toán
 • Cột 1: Ghi rõ số tiền thu được ở bên Nợ của các tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, …
 • Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi rõ số tiền phát sinh bên Có của các tài khoản đối ứng với các tài khoản tiền
 • Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ
 • Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

Trong quá trình tạo và sử dụng Sổ nhật ký thu tiền, các bạn cần chú ý những điểm sau:

Lưu ý

– Khi hết trang, các bạn cần cộng số lũy kế của trang để chuyển sang trang sau.

Ở đầu trang, cần ghi cộng số trang trước chuyển sang.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Sổ Nhật ký thu tiền là một loại sổ nhật ký đặc biệt, nên có phương pháp ghi chép tương tự sổ nhật ký chung.

Vì vậy để tránh việc các nghiệp vụ bị trùng lặp, các nghiệp vụ đã được ghi trên Sổ Nhật ký đặc biệt thì không cần ghi trên Sổ Nhật ký chung. Căn cứ để ghi Sổ cái là Sổ Nhật ký chung và các Sổ Nhật ký đặc biệt.

– Link tải về: Mẫu Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!