Hướng dẫn cách lập mẫu Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133 trên Excel

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là  thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Hoàn thuế GTGT là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế.

Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Sổ này dùng để ghi chép phản ánh số thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại và còn được hoàn lại cuối kỳ báo cáo.

Sổ được mở hàng tháng, được ghi chép theo từng chứng từ về thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại trong kỳ báo cáo.

Trong bài viết này, Học Excel Online giới thiệu tới bạn cách tạo mẫu Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133 trên Excel.

Mẫu Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại

Để tạo được mẫu sổ như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Hướng dẫn lập mẫu Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu sổ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu sổ kèm theo các thông tin cơ bản khác về mẫu sổ. Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Cột A: Số hiệu của chứng từ
 • Cột B: Ngày, tháng ghi chứng từ
 • Cột C: Ghi rõ nội dung nghiệp vụ kinh tế của từng chứng từ
 • Cột 1: Ghi số tiền thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ, số thuế GTGT được hoàn lại trong kỳ và số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ báo cáo
 • Cột 2: Ghi số tiền thuế GTGT đã hoàn lại trong kỳ báo cáo
 • Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ
 • Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

Lưu ý

Cuối kỳ, kế toán tiến hành khóa sổ, cộng số phát sinh thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại và tính ra số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ báo cáo. Sau khi khóa sổ kế toán, người ghi sổ và kế toán trưởng phải ký và ghi rõ họ tên.

Bạn tham khảo và tải về miễn phí Mẫu Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133 trên Excel tại đây

Để làm tốt công việc kế toán, bạn cần có hiểu biết về các phần hành kế toán, sử dụng thành thạo các mẫu sổ sách, chứng từ. Blog Học Excel Online là thư viện cung cấp cho bạn các kiến thức và kỹ năng kế toán thực tế, hữu ích cho công việc bạn mong muốn.

Một số bài viết bổ trợ cho bạn trong chủ đề Thuế GTGT:

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!