Tổng hợp các mẫu Sổ kế toán chi tiết sử dụng trong kế toán

Sổ kế toán chi tiết là gì?

Sổ kế toán chi tiết được mở để theo dõi chi tiết đối với các tài khoản có nhiều đối tượng chi tiết bên trong. Sổ chi tiết có nhiều loại, tùy thuộc vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp như sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết tạm ứng, sổ chi tiết công nợ phải thu, …

Mỗi đối tượng chi tiết được mở riêng một sổ để theo dõi.

Trong bài viết này, Học Excel Online đã phân loại và tổng hợp một số mẫu Sổ kế toán chi tiết được sử dụng phổ biến mà bạn cần biết như sau:

Loại sổ liên quan tới khoản mục Tiền tệ

  • Sổ quỹ tiền mặt: là loại sổ dùng cho thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt để theo dõi tình hình thu, chi trong quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của doanh nghiệp.
  • Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng: được dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới một tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Loại sổ liên quan tới Công nợ

  • Sổ chi tiết công nợ phải thu: được mở để theo dõi công nợ phải thu của khách hàng, tức là theo dõi các đối tượng chi tiết của tài khoản 131 (Phải thu khách hàng).
  • Sổ chi tiết công nợ phải trả: được mở để theo dõi công nợ phải trả cho người bán, hay nói cách khác là sổ theo dõi các đối tượng chi tiết của tài khoản 331 (Phải trả người bán).

Loại sổ liên quan tới Tạm ứng

  • Sổ chi tiết tạm ứng: được dùng để theo dõi tình hình tạm ứng của người lao động trong doanh nghiệp, tức theo dõi các đối tượng chi tiết của tài khoản 141 (Tạm ứng).

Loại sổ liên quan tới Kho

Loại sổ chi tiết khác

  • Sổ chi tiết theo đối tượng của tài khoản

Ngoài các mẫu sổ kế toán chi tiết, các bạn tham khảo thêm về các mẫu Bảng tổng hợp trong kế toán và cách sử dụng các mẫu bảng đó tại Blog Học Excel Online để bổ sung kiến thức, phục vụ công việc kế toán của bạn.

———

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Học Excel Online!

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!