Hướng dẫn ghi Sổ quỹ tiền gửi trên Excel

Sổ tiền gửi ngân hàng

Sổ tiền gửi ngân hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ phát sinh của một tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.
Do vậy, với mỗi tài khoản ngân hàng cần có một sổ này.

Trong quá trình lập mẫu sổ và sử dụng Sổ tiền gửi ngân hàng, các bạn cần lưu ý 02 điểm sau:

 • Sổ này phải khớp với Sổ phụ ngân hàng mà ngân hàng giao cho đơn vị
  (Đây  là lý do cuối mỗi tháng kế toán thường ra ngân hàng để lấy sổ phụ)
 • Tài khoản ngân hàng là tài khoản mang tên doanh nghiệp chứ không phải là tài khoản cá nhân một người trong đơn vị (VD: Giám đốc, kế toán trưởng, …)

Hướng dẫn ghi sổ

Các bạn thực hiện các bước ghi sổ như sau:

 1. STT: Số thứ tự dòng
 2. Số CT: Số chứng từ kế toán sử dụng để ghi sổ
 3. Ngày CT: Ngày ghi trên chứng từ kế toán
 4. Ký hiệu: Ký hiệu của hóa đơn GTGT
 5. Số HĐ: Số hóa đơn GTGT
 6. Diễn giải: Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế
 7. TK đối ứng: Số hiệu tài khoản đối ứng với tài khoản đang theo dõi tại sổ
 8. Thu (gửi vào): Số tiền gửi vào tài khoản
 9. Chi (rút ra): Số tiền được rút ra khỏi tài khoản
 10. Còn lại: Số tiền còn lại ứng với mỗi nghiệp vụ thu, chi
 11. Số tiền tồn kỳ trước
 12. Tổng số tiền gửi vào trong kỳ
 13. Tổng số tiền rút ra trong kỳ
 14. Tổng số tiền còn lại

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!