Hướng dẫn lập mẫu Sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông thư 133 trên Excel

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là  thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Sổ theo dõi thuế GTGT chỉ áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Sổ này dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp và còn phải nộp.

Sổ này được mở hàng tháng, được ghi chép theo từng Hóa đơn GTGT (Mỗi hóa đơn ghi 01 dòng). Riêng thuế GTGT phải nộp có thể không ghi theo từng Hóa đơn, 1 tháng có thể ghi 1 lần vào thời điểm cuối tháng.

Mẫu Sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133

Hướng dẫn lập mẫu Sổ theo dõi thuế GTGT trên Excel

  • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
  • Mẫu sổ:
    Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu sổ kèm theo các thông tin cơ bản khác về mẫu sổ. Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
  • Cột A: Số hiệu của chứng từ (Hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT)
  • Cột B: Ngày, tháng ghi chứng từ (Hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT)
  • Cột C: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  • Cột 1: Ghi số tiền thuế GTGT đã nộp trong kỳ theo từng chứng từ
  • Cột 2: Ghi số tiền thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ, số tiền thuế GTGT phải nộp phát sinh trong kỳ theo từng chứng từ, số tiền thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ

Cuối kỳ, kế toán tiến hành khóa sổ, cộng số phát sinh thuế GTGT phải nộp, đã nộp trong kỳ và tính ra số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ. Sau khi khóa sổ kế toán, người ghi sổ và kế toán trưởng phải ký và ghi họ tên.

Các bạn tham khảo và tải về miễn phí Mẫu Sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133 trên Excel của Học Excel Online.

Để có thể làm tốt công việc kế toán, bạn cần có hiểu biết về các phần hành kế toán, sử dụng thành thạo các mẫu sổ sách, chứng từ. Blog Học Excel Online là thư viện cung cấp cho bạn các kiến thức và kỹ năng kế toán thực tế, hữu ích cho công việc bạn mong muốn.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!