Cách ghi Bảng tổng hợp các tài khoản ngân hàng trên Excel

Bảng tổng hợp các tài khoản ngân hàng thường được lập vào cuối kỳ (có thể là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm).

Mục đích của Bảng tổng hợp các tài khoản ngân hàng là đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình biến động của tất cả các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp trong kỳ (doanh nghiệp có bao nhiêu tài khoản ngân hàng thì phải ghi bấy nhiêu dòng trong Bảng tổng hợp).

Căn cứ để lập bảng này là số liệu từ các Sổ tiền gửi ngân hàng.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách ghi Bảng tổng hợp các tài khoản ngân hàng trên Excel từ Sổ tiền gửi ngân hàng.

Mẫu Bảng tổng hợp các tài khoản ngân hàng

Hướng dẫn ghi Bảng tổng hợp các tài khoản ngân hàng

  1. Số TK: Lấy từ phần “Tài khoản” trong Sổ tiền gửi ngân hàng
  2. Tên ngân hàng: Ghi rõ tên các ngân hàng doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng
  3. Tồn đầu kỳ: Lấy từ “Số tồn đầu kỳ” của từng tài khoản trong Sổ tiền gửi ngân hàng
  4. Thu vào: Lấy từ “Tổng số thu vào” của từng tài khoản trong Sổ tiền gửi ngân hàng
  5. Chi ra: Lấy từ “Tổng số chi ra” của từng tài khoản trong Sổ tiền gửi ngân hàng
  6. Tồn cuối kỳ: Lấy từ “Số dư cuối kỳ” của từng tài khoản trong Sổ tiền gửi ngân hàng
  7. Dòng “Cộng”: Cộng dòng các khoản mục trên của các tài khoản

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về cách ghi Bảng tổng hợp các tài khoản ngân hàng mà Học Excel Online muốn gửi tới bạn.

Để biết thêm cách lập và sử dụng một số mẫu sổ sách, chứng từ kế toán khác, bạn vui lòng qua Blog Học Excel Online để tham khảo và tải về tài liệu cần sử dụng.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Xem thêm:

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!