Cách lập Bảng tổng hợp công nợ phải trả trên Excel

Bảng tổng hợp công nợ phải trả thường được lập vào cuối kỳ (có thể là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm).

Mục đích của Bảng tổng hợp công nợ phải trả là đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình biến động công nợ của tất cả đối tượng người bán (nhà cung cấp) của doanh nghiệp trong kỳ.

Căn cứ để lập bảng này là số liệu từ Sổ chi tiết công nợ phải trả.

Mẫu Bảng tổng hợp công nợ phải trả trên Excel

Các bước để ghi Bảng tổng hợp công nợ phải trả

  1. Mã số: Mã số từng nhà cung cấp, lấy dữ liệu ở phần “Mã số” trong Cột diễn giải của Sổ chi tiết công nợ
  2. Tên nhà cung cấp: Ghi rõ tên nhà cung cấp
  3. Số dư đầu kỳ bên Nợ: Lấy từ “Số dư Nợ đầu kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ
  4. Số dư đầu kỳ bên Có: Lấy từ “Số dư Có đầu kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ
  5. Số phát sinh trong kỳ bên Nợ: Lấy từ “Tổng số phát sinh Nợ trong kỳ” trong Sổ chi tiết công nợ
  6. Số phát sinh trong kỳ bên Có: Lấy từ “Tổng số phát sinh Có trong kỳ” trong Sổ chi tiết công nợ
  7. Số dư cuối kỳ bên Nợ: Lấy từ “Số dư Nợ cuối kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ
  8. Số dư cuối kỳ bên Có: Lấy từ “Số dư Có cuối kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ
  9.  Dòng “Cộng”: Cộng toàn bộ số dư đầu kỳ, số phát sinh, số dư cuối kỳ của cả bên Nợ và bên Có của các nhà cung cấp

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về cách ghi Bảng tổng hợp công nợ mà Học Excel Online muốn gửi tới bạn.

Để biết thêm cách lập và sử dụng một số mẫu sổ sách, chứng từ kế toán khác, bạn vui lòng qua Blog Học Excel Online để tham khảo và tải về tài liệu cần sử dụng.

Xem thêm:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!