Cách lập Sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ tiền gửi ngân hàng là mẫu sổ được kế toán sử dụng để theo dõi tiền (VNĐ) của đơn vị tại các ngân hàng.
Mỗi ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi sẽ có Sổ tiền gửi ngân hàng riêng.

Căn cứ để ghi Sổ tiền gửi ngân hàng là Giấy báo Nợ, Giấy báo Có, Sổ phụ của ngân hàng.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập và sử dụng Sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng được lập trên Excel mà các bạn muốn có như sau:

Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133 trên Excel

Để có mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Nơi mở tài khoản giao dịch: Ghi rõ thông tin về nơi mở tài khoản: tên ngân hàng, chi nhánh, …
 • Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: Ghi rõ số hiệu tài khoản đơn vị sử dụng tại ngân hàng đó
 • Cột A: Ghi rõ ngày, tháng ghi sổ
 • Cột B, C: Ghi rõ số hiệu và ngày, tháng của Giấy báo Nợ, Giấy báo Có
 • Cột D: Diễn giải, ghi ngắn gọn nội dung của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của Giấy báo Nợ, Giấy báo Có
 • Cột E: Tài khoản đối ứng với tài khoản 112, ghi chi tiết cho từng nghiệp vụ
 • Cột 1: Số tiền gửi vào quỹ
 • Cột 2: Số tiền rút ra từ quỹ
 • Cột 3: Số tiền tồn trong quỹ cuối ngày
 • Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ
 • Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

Trong quá trình tạo và sử dụng Sổ tài khoản ngân hàng, các bạn cần chú ý những điểm sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Lưu ý

– Khi hết trang, các bạn cần cộng số lũy kế của trang để chuyển sang trang sau.
Ở đầu trang, cần ghi cộng số trang trước chuyển sang.
– Link tải về: Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133 trên Excel

Bạn có thể tham khảo một số bài viết có các chủ đề liên quan tại blog.hocexcel.online!

———
Cảm ơn bạn đã quan tâm tới các bài viết tại blog.hocexcel.online!

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!