Mẫu Sổ nhật ký chung theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản để phục vụ việc ghi sổ cái. Học Excel Online sẽ hướng dẫn, giới thiệu bạn về sổ nhật ký cung theo thông tư 133 trên Excel sau đây.

Sổ nhật ký chung

Sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp được dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian và mối quan hệ đối ứng giữa các tài khoản. Sổ nhật ký chung được dùng làm căn cứ để kế toán ghi Sổ cái.

Đây là một trong những mẫu sổ được sử dụng thường xuyên và phố biến, do phản ánh các nghiệp vụ phát sinh liên tục, hàng ngày.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu các bạn cách lập và sử dụng Mẫu Sổ nhật ký chung theo Thông thư 133 trên Excel.

Mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 133 trên Excel

Để lập được mẫu Sổ nhật ký chung như trên, các bạn chú ý thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn tạo Mẫu Sổ nhật ký chung theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Năm: Ghi rõ năm kế toán ghi sổ
 • Đơn vị tính: Đơn vị tiền tệ đơn vị sử dụng
 • Cột A: Ghi rõ ngày, tháng ghi sổ
 • Cột B: Số hiệu của chứng từ kế toán được sử dụng làm căn cứ ghi sổ
 • Cột C: Ngày, tháng của chứng từ kế toán được sử dụng làm căn cứ ghi sổ
 • Cột D: Diễn giải, ghi ngắn gọn các nội dung kinh tế, tài chính phát sinh
 • Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ đã được ghi từ Sổ nhật ký chung vào Sổ cái
 • Cột G: Ghi STT dòng của Sổ nhật ký chung
 • Cột H: Ghi số hiệu của tài khoản Nợ, tài khoản Có trong định khoản của nghiệp vụ phát sinh.
  Lưu ý: Tài khoản Nợ được ghi trước và thường được ghi bên trái, tài khoản Có được ghi sau và thường được ghi bên phải
 • Cột 1: Số tiền của các tài khoản ghi bên Nợ
 • Cột 2: Số tiền của các tài khoản ghi bên Có
 • Sổ này có … trang, từ trang 01 đến trang …: Ghi rõ số lượng trang của sổ
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng, năm mở sổ Nhật ký chung
 • Ngày … tháng … năm …: Ghi rõ ngày, tháng, năm những người liên quan ký xác nhận vào sổ
 • Họ và tên, chữ ký của người lập biểu, kế toán trưởng và người đại diện pháp luật

Lưu ý

– Khi hết trang, kế toán phải cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau.
Đầu trang sau, ghi số cộng từ trang trước chuyển sang.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Link tải về: Mẫu Sổ nhật ký chung theo Thông tư 133 trên Excel


Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!