Hướng dẫn cách lập Bảng tổng hợp nhập xuất tồn trong kế toán

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn thường được lập ở cuối kỳ (có thể là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm).

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn dùng để theo dõi các đối tượng trong kho của vật liệu, công cụ, dụng cụ hoặc thành phẩm, sản phẩm, hàng hóa.

Căn cứ để lập nên bản này là số liệu từ Bảng chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.
Với mỗi đối tượng vật tư được ghi một dòng ở Bảng tổng hợp, tức mỗi Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH được ghi trên một dòng của Bảng tổng hợp nhập xuất tồn.

Mẫu Bảng tổng hợp nhập xuất tồn

Link tải về: Mẫu Bảng tổng hợp VL, DC, SP, HH

Hướng dẫn lập Mẫu Bảng tổng hợp nhập xuất tồn:

 1. STT: Số thứ tự các loại vật tư
 2. Mã số: Lấy từ phần “Mã số vật tư” tại Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 3. Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa: Ghi tên cụ thể của VL, DC, SP, HH
 4. ĐVT: Đơn vị tính của từng loại vật tư tương ứng
 5. Số lượng tồn đầu kỳ: Lấy số liệu phần số lượng “Tồn đầu kỳ” trong Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 6. Thành tiền tồn đầu kỳ: Lấy số liệu từ phần thành tiền “Tồn đầu kỳ” trong Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 7. Số lượng nhập trong kỳ: Tổng số lượng nhập trong kỳ trong Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 8. Thành tiền nhập trong kỳ: Tổng số tiền nhập trong kỳ trong Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 9. Số lượng xuất trong kỳ: Tổng số lượng xuất trong kỳ trong Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 10. Thành tiền xuất trong kỳ: Tổng số tiền xuất trong kỳ trong Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 11. Số lượng tồn cuối kỳ: Tổng số lượng tồn cuối kỳ trong Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 12. Thành tiền tồn cuối kỳ: Tổng số tiền tồn cuối kỳ trong Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 13. Dòng “Cộng”: Cộng số liệu từ các cột thành tiền: Cột 6, Cột 8, Cột 10, Cột 12

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác cùng chủ đề kế toán tại Blog hocExcel.Online để nâng cao kiến thức cũng như kinh nghiệm về kế toán.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Một số bài viết về chủ đề liên quan bạn nên tham khảo:

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!