Hướng dẫn cách lập Bảng tổng hợp các đối tượng của tài khoản

Khi bạn cần tổng hợp các đối tượng chi tiết của một tài khoản (ngoài các tài khoản tiền gửi ngân hàng, công nợ phải thu, công nợ phải trả, tạm ứng, các đối tượng vật tư, hàng hóa) thì bạn cần dùng đến Bảng tổng hợp các đối tượng của tài khoản.

Bảng tổng hợp các đối tượng của tài khoản thường được lập ở cuối kỳ (có thể là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm, tùy theo Kỳ của đơn vị).

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập Bảng tổng hợp các đối tượng của tài khoản được kế toán sử dụng.

Mẫu Bảng tổng hợp các đối tượng của tài khoản

– Link tải về: Mẫu Bảng tổng hợp các đối tượng của tài khoản
– Link tải về: Sổ chi tiết các đối tượng của tài khoản

Hướng dẫn ghi Bảng tổng hợp các đối tượng của tài khoản

Căn cứ để lập nên Bảng tổng hợp các đối tượng của tài khoản là Sổ chi tiết các đối tượng của tài khoản.

  • Cột STT: Ghi STT của từng đối tượng
  • Cột Mã số: Lấy từ Mã số từng đối tượng của cột “Diễn giải” trong Sổ chi tiết
  • Cột Tên đối tượng: Ghi rõ tên của từng đối tượng theo dõi
  • Cột Số dư đầu kỳ bên Nợ: Lấy từ dòng “Số dư đầu kỳ” – Bên Nợ của từng đối tượng
  • Cột Số dư đầu kỳ bên Có: Lấy từ dòng “Số dư đầu kỳ” – Bên Có của từng đối tượng
  • Cột Số phát sinh trong kỳ bên Nợ: Lấy từ dòng “Cộng” – Bên Nợ, tức Tổng PS Nợ
  • Cột Số phát sinh trong kỳ bên Có: Lấy từ dòng “Cộng” – Bên Có, tức Tổng PS Có
  • Cột Số dư cuối kỳ bên Nợ: Lấy từ dòng “Số dư cuối kỳ” – Bên Nợ của từng đối tượng
  • Cột Số dư cuối kỳ bên Có: Lấy từ dòng “Số dư cuối kỳ” – Bên Có của từng đối tượng
  • Dòng “Cộng”: Cộng số của các cột trên

Trên đây là hướng dẫn của Học Excel Online về cách lập Bảng tổng hợp.
Hy vọng những bài viết của Học Excel Online giúp ích cho bạn trong quá trình chinh phục kế toán.

Bạn có thể tham khảo thêm những bài viết khác của Học Excel Online tại Blog Học Excel Online

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!