fbpx

Tài chính :

3 loại báo cáo tài chính cơ bản

Báo cáo tài chính (Financial statements) được dựa trên một hệ thống kế toán được đề xuất đầu tiên bởi một nhà sư người Ý trong thế kỷ mười lăm. Báo cáo tài chính là các báo cáo cung cấp hình ảnh …

Quy tắc 72

Albert Einstein được ghi nhận trong việc phát hiện ra quy tắc lãi suất kép 72. Ông từng nói rằng lãi kép là “sức mạnh lớn nhất vũ trụ”. Quy tắc 72 là một phép tính nhanh được sử dụng để ước tính số năm cần …