Quy tắc 72

Albert Einstein được ghi nhận trong việc phát hiện ra quy tắc lãi suất kép 72. Ông từng nói rằng lãi kép là “sức mạnh lớn nhất vũ trụ”. Quy tắc 72 là một phép tính nhanh được sử dụng để ước tính số năm cần thiết để nhân đôi số tiền đầu tư cũng như ước tính khả năng tăng trưởng. Quy tắc này hữu ích trong các tình huống mà ta khó tiếp cận các phương pháp tính toán chính xác hơn, chẳng hạn như sử dụng bảng tính tài chính. Tuy nhiên với bản chất là ước tính đơn giản, nó cũng có hạn chế khi giả định lợi suất là không đổi trong thời gian dài và thường hữu ích khi áp dụng với lợi suất thấp và trung bình.

 

Công thức của nó được diễn tả như sau:

(72 ÷ Lãi suất/ Lợi suất của khoản đầu tư) = Số năm cần để gấp đôi số tiền

Ví dụ:

 • 1% Lãi suất. (72 / 1 = 72.0 năm)
 • 2% Lãi suất. (72 / 2 = 36.0 năm)
 • 3% Lãi suất. (72 / 3 = 24.0 năm)
 • 4% Lãi suất. (72 / 4 = 18.0 năm)
 • 5% Lãi suất. (72 / 5 = 14.4 năm)
 • 6% Lãi suất. (72 / 6 = 12.0 năm)
 • 7% Lãi suất. (72 / 7 = 10.3 năm)
 • 8% Lãi suất. (72 / 8 = 9.0 năm)
 • 9% Lãi suất. (72 / 9 = 8.0 năm)
 • 10% Lãi suất. (72 / 10 = 7.2 năm)

Quy tắc 72 có thêm những ứng dụng khác ngoài tính toán hiệu quả đầu tư tiền và hiểu được bản chất của lãi kép.

Ví dụ:

 • Với lãi suất 6%, tiền của bạn mất 72/6 hoặc 12 năm để tăng gấp đôi.
 • Để tăng gấp đôi số tiền của bạn trong 10 năm, nhận lãi suất 72/10 hoặc 7,2%.
 • Nếu GDP của nước bạn tăng 3% một năm, nền kinh tế sẽ tăng gấp đôi trong 72/3 hoặc 24 năm.
 • Nếu tăng trưởng của bạn 2%, nó sẽ tăng gấp đôi trong 36 năm. Nếu tăng trưởng tăng lên 4%, nền kinh tế sẽ tăng gấp đôi trong vòng 18 năm.

Bạn cũng có thể sử dụng quy tắc 72 cho các chi phí như lạm phát hoặc lãi suất:

 • Nếu tỷ lệ lạm phát tăng từ 2% lên 3%, tiền của bạn sẽ mất một nửa giá trị trong 24 năm thay vì 36.
 • Nếu học phí đại học tăng 5% mỗi năm (nhanh hơn lạm phát), chi phí học phí sẽ tăng gấp đôi trong 72/5 hoặc khoảng 14,4 năm. Nếu bạn trả 15% lãi suất trên thẻ tín dụng của bạn, số tiền bạn nợ sẽ tăng gấp đôi chỉ trong 72/15 hoặc 4,8 năm!

Quy tắc 72 cho thấy lý do tại sao một sự khác biệt nhỏ “1%” trong lạm phát hoặc mở rộng GDP có tác động rất lớn trong các mô hình dự báo.

Quy tắc 72 áp dụng cho bất kỳ thứ gì phát triển, kể cả dân số. Bạn có thể thấy tại sao tỷ lệ tăng dân số 3% so với 2% có thể là một vấn đề lớn đối với việc lập kế hoạch không? Thay vì cần tăng gấp đôi khả năng của bạn trong 36 năm, bạn chỉ có 24. Mười hai năm đã được loại bỏ khỏi kế hoạch của bạn với một điểm phần trăm thay đổi.

Hạn chế của quy tắc 72:

Quy tắc 72 là khá chính xác khi sử dụng tỷ lệ hoàn vốn (lợi suất) thấp và thường trở nên không chính xác khi tỷ suất lợi nhuận cao hơn được đưa vào tính toán. Do đó, tốt nhất là sử dụng máy tính hoặc bảng tính điện tử khi mà tỷ lệ hoàn vốn cao hơn, để xác định chính xác thời gian để tăng gấp đôi khoản tiền đầu tư.

Ngoài thực tế rằng đây là chỉ một công cụ ước tính tương đối, vấn đề khác với quy tắc này xảy ra khi nó thường áp dụng cho các khoảng thời gian dài hơn. Khi ước tính trong khoảng thời gian dài hơn, khả năng duy trì lợi suất nhất định (không thay đổi) là khó xảy ra, mà lợi suất này hoàn toàn có thể thay đổi trong một khoảng thời gian dài.