Hướng dẫn dùng NUMWORD Excel Add-in để chuyển Số thành Chữ

NUMWORD Excel Add-in giúp bạn chuyển đổi giá trị bằng số thành bằng chữ với một số loại tiền tệ phổ biến. Nó có thể chuyển đổi giá trị số thành từ cho các đơn vị tiền tệ sau: Dinar Dirham Dollar Euro Pound Riyal Rupee.

Bổ trợ Excel NUMWORD Add-in và Hàm NUMWORD Functions

Ví dụ chúng ta có một ô thể hiện giá trị 123 USD. Những gì chúng ta cần là hiển thị giá trị bằng số này thành bằng chữ, tức là thể hiện One Hundred Twenty Three Dollars.

Người dùng yêu cầu chức năng này thường là dân kế toán làm việc với ngoại tệ và ở các vị trị địa lý khác nhau, do đó cần tập hợp các loại tiền tệ khác nhau. Các loại tiền tệ phổ biến được sử dụng là Dinar Dirham Dollar Euro Pound Riyal Rupee.

Excel có một bổ trợ (Add-in) giúp chuyển đổi số thành từ/ chữ hoặc văn bản. Chỉ cần cài đặt bổ trợ này và bạn có thể dễ dàng chuyển đổi số thành từ với nhiều loại tiền tệ phổ biến bằng cách sử dụng loại hàm có liên quan đến NUMWORD, ví dụ hàm NUMWORDollar() hay NUMWORDEuro().

Cơ chế hoạt động của NUMWORD

Nó thực sự dễ sử dụng. Chỉ cần có số trong ô và sử dụng hàm NUMWORD tương ứng với đơn vị tiền tệ của bạn và nó sẽ tự động chuyển đổi số tiền thành các từ theo đơn vị tiền tệ mong muốn.

Ví dụ: nếu người dùng nhập bất kỳ số nào dưới 1 nhưng lớn hơn 0, tức là số thập phân thì hàm NUMWORD sẽ xử lý cho ra kết quả cấu trúc như sau: “Zero [currency] và <number> [currency]”.

Ví dụ nhập số 0.07 bằng đô la Mỹ, NUMWORD cho ra kết quả là “Zero Dollars và Seven Cents”.

Còn nếu số lớn hơn 1, ví dụ 2101.266 USD sẽ cho ra kết quả: Two Thousand One Hundred One Dollars and Two Hundred Sixty Six Cent.

Mỗi khi bạn mở một cửa sổ làm việc Excel mới với cài đặt Add-in NUMWORD trên máy tính, người dùng sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc sử dụng Macro với các mã hóa.

Ngoài ra, việc phân phối/ chuyển các tệp có chức năng NUMWORD được thực hiện cũng rất dễ dàng. Chỉ cần gửi tệp bổ trợ Add-in (hoặc còn gọi là plugin dưới dạng tệp Excel) và yêu cầu người nhận cài đặt bổ trợ này.

Cách cài đặt Excel NUMWORD Add-in

Khi bạn đã tải về có trong tay NUMWORD Add-in, hãy chuyển đến tab Developer => Nhóm bổ trợ (Add-ins group) => Nhấp vào Bổ trợ Excel (Excel Add-ins). Một cửa sổ mới sẽ bật lên. Nhấp vào nút “Duyệt (Browse) …” và điều hướng đến vị trí bạn đã tải Add-in xuống / nợ lưu trữ tệp Add-in dưới dạng Excel.

Đảm bảo rằng Add-in được chọn và nhấp vào OK. Excel sẽ tải Add-in và bây giờ bạn có thể chuyển các con số thành các từ.

Bạn lưu ý là để truy cập tab Developer, trước tiên bạn phải bật tab này lên theo link hướng dẫn này nhé