Hướng dẫn thay thế Công thức Excel bằng chính Giá trị kết quả

Công thức là nền tảng của Excel, điều này là không thể chối cãi. Nhưng đôi lúc bạn muốn mã hóa  ô bằng kết quả và thay thế hoàn toàn công thức. Lý do có thể là có quá nhiều công thức rắc rối và dài, cũng có thể là bạn không muốn giá trị của ô đó thay đổi nữa (ví dụ khi bạn tính ra được chi phí vốn bình quân WACC trong khi xây dựng mô hình tài chính và muốn cố định giá trị này) hoặc một số lý do khác. Nên lưu ý là càng nhiều công thức, file Excel càng nặng và càng dễ có nhiều lỗi xảy ra. Mặc dù công thức giúp chúng ta có được những giá trị chúng ta muốn nhưng kết quả cuối cùng là thứ chúng ta sẽ sử dụng. Chúng tôi có một mẹo chỉ bằng một cú nhập chuột với một nút duy nhất có thể thay thế một công thức phức tạp bằng chính giá trị kết quả cuối cùng của phép tính đó.

 

Cách Giữ Kết quả cuối cùng của Phép tính. Bỏ qua Công thức/ Phép tính

Hãy xem xét bạn có một công thức (phép tính) trong một ô. Vào chế độ chỉnh sửa ô đó bằng cách nhấp đúp vào ô hoặc nhấn F2 hoặc nhấp vào thanh công thức (Formula Bar) phía trên. Khi ở chế độ chỉnh sửa, ta chỉ cần nhấn F9 và như vậy công thức (phép tính) sẽ biến mất và được thay thế bằng chính giá trị của kết quả tính toán.

Ví dụ: Tổng chi phí mua máy tính = Số lượng máy tính * Chi phí mua một máy tính

<=> 10,000 = 10 * 1,000

Cách Giữ Kết quả cuối cùng của Phép tính và Giữ cả Công thức/ Phép tính

Nếu công thức của bạn bao gồm nhiều phần thì bạn có thể sửa các phần của công thức mà bạn mong muốn bằng cách bôi đen phần đó, chuyển đổi chúng thành các con số được tính toán (giá trị kết quả tính toán cuối cùng) trong công thức bằng cách ấn F9 và phần còn lại của công thức sẽ không bị ảnh hưởng.

Ta cùng theo dõi ví dụ dưới đây nhé

Tóm lại

  • Vào chế độ chỉnh sửa
  • Nếu bạn muốn kết quả cuối cùng của công thức thì chỉ cần nhấn F9 và công thức sẽ được thay thế bằng kết quả cuối cùng của nó

• Nếu công thức của bạn bao gồm các phần khác nhau và bạn chỉ muốn thay thế một phần công thức thì hãy chọn bôi đen phần đó và nhấn F9