Những bài viết hay về việc ứng dụng hàm SUMPRODUCT

Chào các bạn,

Hàm SUMPRODUCT là một hàm rất hữu dụng trong Excel, có thể thay thế được rất nhiều hàm khác.

Trong bài viết này, blog.hocexcel.online sẽ tổng kết lại những bài viết hay về hàm SUMPRODUCT để các bạn có thể tiện theo dõi:

Ứng dụng trong kế toán

  • Seri bài viết gồm 4 phần, của giảng viên Dương Mạnh Quân, mô tả và phân tích ứng dụng hàm này vào công việc kế toán:

* Khóa học liên quan:

  • TL01 – Ứng dụng Excel và VBA vào công việc kế toán tiền lương và hành chính nhân sự
  • IM101 – Tự tạo phần mềm quản lý kho với Excel và VBA
  • EX301 – Ứng dụng quản lý công nợ với Excel và VBA
  • Học excel kế toán bán hàng

Ứng dụng trong các công việc chung

* Khóa học liên quan

  • EX101 – Excel từ cơ bản tới chuyên gia dành cho người mới đi làm
  • VBA101 – Tự động hóa Excel và VBA cho người mới bắt đầu
  • VBA201 – Lập trình VBA nâng cao trong Excel

Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản