Cách sửa lỗi #VALUE! khi sử dụng hàm SUMPRODUCT trong Excel

Hàm SUMPRODUCT là một hàm rất đa năng và có nhiều ứng dụng trong Excel, tuy nhiên khi mới học cách sử dụng hàm này, nhiều khả năng bạn sẽ gặp lỗi; trong đó có lỗi #VALUE!

Một số nguyên nhân gây ra lỗi #VALUE! khi sử dụng hàm SUMPRODUCT như sau:

Vùng tham chiếu bị lệch kích thước

loi-value-cua-ham-sumproduct-01

Như các bạn nhìn thấy ở trên hình minh hoạ, vùng tham chiếu trong đối số của hàm SUMPRODUCT có kích thước không giống nhau, điều này sẽ tạo ra lỗi #VALUE! 

Cách xử lý như sau: sửa lại công thức để vùng tham chiếu thống nhất về kích thước:

=SUMPRODUCT(D2:D13,E2:E13)

Xem thêm: Cách khắc phục tất cả các lỗi trong Excel

Trong vùng tham chiếu có 1 hay nhiều ô chứa lỗi #VALUE!

Trong vùng tham chiếu có 1 hay nhiều ô chứa lỗi #VALUE! cũng là lý do gây ra lỗi #VALUE! cho hàm SUMPRODUCT khi tham chiếu tới những vùng này

loi-value-cua-ham-sumproduct-03

Cách khắc phục: chỉnh sửa lại dữ liệu dùng để tính toán trước khi áp dụng hàm SUMPRODUCT

Đây là một trong rất nhiều bài viết trong chuỗi bài viết về xử lý lỗi thường gặp khi sử dụng hàm và công thức trong Excel. Để tham khảo bài viết tổng hợp, các bạn có thể click vào link sau đây:


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản