Cách đếm có điều kiện một giá trị cụ thể trong nhiều trang tính

Giả sử, tôi có nhiều trang tính chứa những dữ liệu sau, tôi muốn đếm số lần xuất hiện của giá trị “Excel” từ các trang này.

Đếm có điều kiện một giá trị cụ thể trong nhiều trang tính bằng công thức

1. Liệt kê tất cả tên trang tính chứa dữ liệu bạn muốn đếm vào một cột như hình sau:

doc-count-across-multiple-sheets-5

2. Trong ô trống, nhập công thức:

=SUMPRODUCT(COUNTIF(INDIRECT(“‘”&C2:C4&”‘!A2:A6”),E2))

Sau đó nhấn Enter, bạn sẽ có số lần xuất hiện của “Excel” từ các trang tính này:

doc-count-across-multiple-sheets-6

Chú ý.

1. Trong công thức trên:

A2:A6 là vùng dữ liệu bạn muốn đếm số lần xuất hiện của giá trị trong các trang tính;

C2:C4 là danh sách tên trang tính chứa dữ liệu bạn muốn sử dụng;

E2 là ô chứa giá trị bạn muốn đếm.

2. Nếu có nhiều trang tính cần được liệt kê, bạn có thể đọc bài Cách liệt kê tên trang tính trong Excel để thực hiện công việc này.

3. Trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF để thêm từng trang tính một như sau:

=COUNTIF(Sheet1!A2:A6,D2)+COUNTIF(Sheet10!A2:A6,D2)+COUNTIF(Sheet15!A2:A6,D2)

Trong đó, Sheet1, Sheet5 và Sheet15 là những trang bạn muốn đếm, D2 chứa giá trị bạn cần đếm số lần xuất hiện). Nhấn Enter để hiện kết quả.

doc-count-across-multiple-sheets-7


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản