Hướng dẫn sử dụng Data Validation để nhập nhanh dữ liệu từ select box

Để  nhập dữ liệu nhanh chóng cho một số đối tượng được xác định sẵn bằng một list danh sách cần liệt kê, ta có thể sử dụng Data Validation.

Bài viết này, Học Excel sẽ chia sẽ cho các bạn cách dùng Data Validation để tạo list dữ liệu khi nhập dữ liệu ở ô Giới tính và ô Quê quán trong bảng sau:

  • Đặt trỏ chuột tại ô cần tạo list xổ xuống (ô C3), vào mục Data, chọn Data Validation

  • Hộp thoại Data Validation xuất hiện. Tại mục Allow, chọn List còn tại mục Source, nhập các danh sách có sẵn, ví dụ: Đối với giới tính thì nhập Nam,Nữ rồi nhấn OK, là xong!

  • Kết quả thu được ở ô giới tính.

  • Tương tự ở phần Quê quán, ta sử dụng Data Validation và cũng có một list xổ xuống nhanh chóng.

Một số bài viết bạn có thể quan tâm