Hàm SEARCH trong Excel, cách dùng và ví dụ

Hôm nay Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Hàm SEARCH giúp tìm kiếm vị trí của một chuỗi văn bản không phân biệt chữ hoa hay chữ thường trong Excel. 

Cú pháp của hàm search

=SEARCH (find text, within text, start num)

Trong đó:

  • Find text: là ký tự, văn bản bạn muốn tìm kiếm.
  • Within text: là văn bản, chuỗi ký tự cần tìm kiếm.
  • Start num: Vị trí bắt đầu tìm kiếm.

Ví dụ hàm search

  • Muốn tìm vị trí của chữ ONLINE trong chuỗi HOCEXCELONLINE, ta dùng công thức: =SEARCH(“ONLINE”;A2;1)
  • Muốn tìm vị trí số 2017 trong chuỗi EXCEL 2017, dùng công thức: =SEARCH(“2017”;A3;1)

Một số bài viết có thể bạn quan tâm

Hàm PRODUCT – hàm nhân trong Excel

Hàm EDATE, hướng dẫn sử dụng hàm EDATE trong Excel

Hàm DMIN, Hướng dẫn sử dụng hàm DMIN trong Excel

Hàm thời gian thông dụng trong Excel


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản