Hàm thời gian thông dụng trong Excel

Ngoài việc là công cụ hỗ trợ xử lý và tính toán một cách nhanh chóng,  Excel còn cung cấp các hàm xác định về thời gian giúp các bạn xử lý các giá trị thời gian như: giờ, phút, giây một cách thuận tiện nhất.

Dưới đây Học Excel Online sẽ giới thiệu một số hàm về thời gian thông dụng, chúng ta thường hay gặp.

1/ Hàm TIME

Hàm TIME trả về một số thập phân của một giá trị thời gian cụ thể trong khoảng từ 0 đến nhỏ hơn 1.

Nếu định dạng của ô là trả về giá trị thời gian thì nó sẽ trả về ở dạng giờ phút giây.

Cú pháp: =TIME(hour,minute,second).

Trong đó:

  • hour: giá trị giờ.
  • minute: giá trị phút.
  • second: giá trị giây.

Ví dụ: Sử dụng công thức =TIME(16;40;50) để thể hiện giá trị thời gian 16:40:50.

Xem thêm: Các hàm trong Excel

2/ Hàm NOW

Hàm NOW() trả về ngày tháng năm và giờ phút hiện tại của hệ thống.

Nếu nhập cú pháp =NOW()-1 thì hàm sẽ trả về ngày tháng năm và giờ phút giảm đi một ngày so với ngày giờ hiện tại của hệ thống.

Cú pháp: =NOW()

Ví dụ: Sử dụng công thức để tra ngày hôm nay và ngày hôm trước với công thức lần lượt là: =NOW() và =NOW()-1

3/ Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

Hàm Hour, Minite và Second trả về giá trị giờ, phút, giây tương ứng của một thời gian, với cú pháp:

=HOUR(serial_number).

=MINUTE(serial_number).

=SECOND(serial_number).

Trong đó:

  • serial_number: là thời gian các bạn muốn chuyển đổi thành giờ, phút, giây tương ứng, nó là tham số bắt buộc.

Ví dụ: Dùng 3 hàm trên để xác định chính xác giờ, phút, giây của thời gian 16:40:50

Một số bài viết có thể bạn quan tâm:


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản