Lưu thời gian lần cuối lưu file

Để lưu thời gian lần cuối cùng file được lưu, ta có thể làm như sau:

Trong file Excel đã được lưu của bạn:

B1: bấm phím tắt ALT + F11

B2: Click Insert > Module

B3: Trong Module copy code sau đây vào:

Cách sử dụng trong sheet như sau: giả sử bạn muốn hiện lần cuối cùng file được lưu trong ô A1:

A1=lan_cuoi_save_file()

Sau đó bạn cần định dạng ô A1 dưới dạng ngày tháng bằng cách nhấn phím tắt CTRL + 1, trong hộp thoại ở thẻ Number, chọn Date và kiểu định dạng mong muốn.

https://www.hocexcel.online/vba101

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản