Hàm nối chuỗi với dấu nối tuỳ chọn trong Excel

Trong việc xử lý dữ liệu với phần mềm Excel, các bạn đã gặp trường hợp phải nối chuỗi được lưu trong 1 hàng hoặc 1 cột Excel với nhau và ngăn cách bởi 1 kí tự nào đó, ví dụ nối địa chỉ như sau:

123-Phố Không Tên-Hà Nội

Với hàm hTextJoin này, chúng ta có thể:

  • Nối chuỗi với dấu nối tuỳ chọn
  • Nối dữ liệu trong 1 hàng hoặc 1 cột
  • Nối dữ liệu bỏ qua ô trống

Bạn hãy theo dõi video để biết cách sử dụng:

Code dùng trong Video:

Tham khảo ngay khoá học VBA101: www.hocexcel.online/vba101


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản