fbpx

Hàm nối chuỗi với dấu nối tuỳ chọn trong Excel

Chia sẻ bài viết này:
 • 25
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Trong việc xử lý dữ liệu với phần mềm Excel, các bạn đã gặp trường hợp phải nối chuỗi được lưu trong 1 hàng hoặc 1 cột Excel với nhau và ngăn cách bởi 1 kí tự nào đó, ví dụ nối địa chỉ như sau:

123-Phố Không Tên-Hà Nội

Với hàm hTextJoin này, chúng ta có thể:

 • Nối chuỗi với dấu nối tuỳ chọn
 • Nối dữ liệu trong 1 hàng hoặc 1 cột
 • Nối dữ liệu bỏ qua ô trống

Bạn hãy theo dõi video để biết cách sử dụng:

Code dùng trong Video:

Tham khảo ngay khoá học VBA101: www.hocexcel.online/vba101


Chia sẻ bài viết này:
 • 25
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •