fbpx

thủ thuật excel :

Gửi thư bằng hàm hyperlink trong Excel

Gửi thư bằng Hyperlink trong Excel

Bạn có biết, bạn có thể dễ dàng gửi thư bằng cách sử dụng hàm Hyperlink trong Excel? Nói một cách chính xác hơn, bạn có thể sử dụng hàm Hyperlink trong Excel để chuẩn bị nội dung thư và các yếu …