fbpx

thủ thuật excel :

Thủ thuật sắp xếp lại cột kết quả của advanced filter

Thủ thuật advanced filter

Trong các bài hướng dẫn cơ bản về chức năng Advanced Filter trong Excel, hầu hết các bạn đều được hướng dẫn phải copy y nguyên tiêu đề của vùng dữ liệu. Có cách nào để chúng ta sắp xếp lại thứ …