Hướng dẫn một số để cách tính luỹ tiến trong Excel

Với bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn một số cách để tính ra luỹ tiến trong Excel giúp cho việc theo dõi được những biến động một cách nhanh chóng, chính xác.

Việc tính luỹ tiến thường được dùng khi bạn muốn xem xét biến động mang tính tích luỹ qua từng thời điểm, qua mỗi một đối tượng thì con số tổng hay số dư tại thời điểm đó là bao nhiêu.

Một số kiểu luỹ tiến đơn giản

Cách 1

Với cách này thì ta có công thức như sau để tính luỹ tiến.

ô đầu tiên: B3 = A3

Các ô còn lại sẽ được áp dụng công thức: B3 + A4 (bạn có thể hiểu đây là ô liền trước của cột luỹ tiến cộng với số phát sinh tiếp theo của số lượng, kết quả sẽ là số lượng luỹ tiến tính tới đúng thời điểm đang xét.huong-dan-mot-so-cach-tinh-luy-tien-trong-excel-1

Cách 2

Cách này cũng lấy ví dụ trên. Tuy nhiên thay vì phải 2 công thức như trên thì cách này bạn chỉ cần sử dụng 1 hàm duy nhất.

Công thức như sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

=SUM($A$3:A3)

Với điểm $A$3 đầu ta cần cố định lại (ấn F4 hoặc Fn + F4), và không cố định điểm A3 sau. Khi bạn FillDown công thức này xuống thì vùng SUM nó sẽ được mở rộng dần dần.

VD:

– Khi công thức ở ô B4 thì sẽ SUM($A$3:A4)

– Khi công thức ở ô B5 thì sẽ SUM($A$3:A5)

– Khi công thức ở ô B6 thì sẽ SUM($A$3:A6)

– ………

huong-dan-mot-so-cach-tinh-luy-tien-trong-excel-2

Một số kiểu luỹ tiến nâng cao hơn

Ở phần này, Học Excel Online sẽ đề cập tới một số trường hợp, một số ví dụ cũng cần tính luỹ tiến nhưng nâng cao hơn. Cụ thể bạn tham khảo các ví dụ sau.

Ví dụ 1

Một trong những trường hợp với những ai làm kế toán kho là tính luỹ tiến số lượng tồn kho. Sau mỗi lần nhập xuất và ghi vào thẻ kho thì cần phải xác định chính xác tại thời điểm đó số lượng hàng hoá còn tồn trong kho là bao nhiêu.

Hướng dẫn cách lập thẻ kho, sổ kho trên excel

Xuất phát từ nguyên tắc: Số tồn kho = tồn kho đầu kỳ + số nhập – số xuất ta có công thức ở ví dụ dưới như sau:

=$J$16+SUM($H$17:H17) – SUM($I$17:I17)

Trong đó:

$J$16: Là số tồn kho đầu kỳ.

SUM($H$17:H17): Số nhập trong kỳ.

SUM($I$17:I17): Số xuất trong kỳ.

huong-dan-mot-so-cach-tinh-luy-tien-trong-excel-3

Ví dụ 2

Một ví dụ nữa về tính luỹ tiến trong kế toán là tính số dư (dư Nợ và dư Có) của sổ kế toán chi tiết với các đối tượng như: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên,….

Hướng dẫn làm sổ kế toán chi tiết thanh toán với khách hàng trong excel

Ví dụ sau sẽ tính luỹ tiến cho cột số dư của sổ kế toán chi tiết thanh toán với khách hàng (sổ kế toán chi tiết công nợ phải thu). Luỹ tiến được tính trên 2 cột số dư Nợ và số dư Có. Do đó, ta sẽ cần tới 2 công thức, cụ thể như sau:

Công thức tại ô I17 (tính số dư bên Nợ):

=MAX($I$15+SUM($G$17:G17)-$J$15-SUM($H$17:H17),0)

Công thức tại ô J17 (tính số dư bên Có):

=-MIN($I$15 + SUM($G$17:G17) -$J$15 – SUM($H$17:H17),0)

Sổ kế toán chi tiết thanh toán với khách hàng (người mua) ta theo dõi phát sinh trên TK 131. Bạn cũng đã biết thì TK này có thể có số dư bên Nợ, cũng có có thể có số dư bên Có. Với điều đó nên số dư tại 1 thời điểm nó có thể bên Nợ, cũng có thể bên có và ta không biết trước được tại 1 thời điểm bất kỳ nó là dư Nợ hay dư Có.

Do đó, khi tính luỹ tiến đúng tại một thời điểm bất kỳ thì ta cần 2 công thức chung như trên, để có thể FillDown xuống cho các dòng còn lại thì vẫn đảm bảo luôn đúng.

huong-dan-mot-so-cach-tinh-luy-tien-trong-excel-4

Kết luận

Qua bài viết này, Học Excel Online hy vọng bạn đã nắm được một số cách để có thể tính luỹ tiến trong Excel và vận dụng vào công việc tính toán hàng ngày một cách nhanh chóng, hiệu quả.


Hướng dẫn cách lập thẻ kho, sổ kho trên excel

Hướng dẫn cách làm sổ kế toán chi tiết vật tư, sản phẩm, hàng hoá trên excel

Hướng dẫn làm sổ kế toán chi tiết thanh toán với khách hàng trong excel

Hướng dẫn cách làm sổ kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng trên excel

Hướng dẫn lập bảng tổng hợp các tài khoản ngân hàng trên excel

Hướng dẫn làm sổ quỹ tiền mặt, sổ kế toán chi tiết tiền mặt trên Excel

Hướng dẫn lập Sổ Nhật ký chung bằng hàm “HeoSQL”

Hướng dẫn lập Sổ Cái bằng hàm “HeoSQL”


Tác giả: daovanluan

· · ·

Khóa học mới xuất bản