Hướng dẫn lập sổ nhật ký chung bằng hàm “HeoSQL”

Sổ Nhật ký chung là một trong những sổ sách kế toán rất quan trọng, phản ánh phát sinh của các nghiệp vụ kinh tế trong kỳ. Bài viết này Học Excel Online sẽ hướng dẫn lập sổ Nhật ký chung trong kế toán bằng cách sử dụng hàm “HeoSQL” trong bộ hàm của Add – ins HocExcelOnline.

Với hàm này không những bạn làm được Sổ Nhật ký chung mà sổ còn hoàn toàn linh hoạt theo khoảng thời gian mà bạn muốn lấy dữ liệu

Mục đích và vai trò của sổ Nhật ký chung

– Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tình hình tài chính phát sinh trong kỳ theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ Cái.

– Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung được dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.

Sử dụng hàm “HeoSQL” để lập sổ Nhật ký chung

Trong phần này chúng ta sẽ tiến hành lập sổ Nhật ký chung bằng cách sử dụng hàm “HeoSQL” – một trong số những hàm trong Add – ins HocExcelOnline. Bạn có thể tải Add – ins này ở link ngay dưới đây.

Hướng dẫn cài đặt add ins hocexcelonline

Ở đây mình có DATA mẫu như sau, DATA này bạn sẽ nhập liệu hàng ngày. Ta sẽ căn cứ vào DATA này để lấy dữ liệu lên sổ nhật ký chung.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

huong-dan-lap-so-nhat-ky-chung-su-dung-ham-heosql-1

Mẫu sổ Nhật ký chung

Về mẫu sổ nhật ký chung thì có khá nhiều, các đơn vị có thể tuỳ biến thêm các chỉ tiêu khác nhau để phù hợp. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo được kết cấu là phản ánh được các thông tin liên quan tới tình hình các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ một cách chính xác.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ sử dụng mẫu Sổ Nhật ký chung như sau:

huong-dan-lap-so-nhat-ky-chung-su-dung-ham-heosql-2

Cách thực thực hiện với hàm “HeoSQL”

Với hàm này chúng ta thực hiện viết câu truy vấn SQL, cụ thể để lậ p được sổ Nhật ký chung thì trong bài viết này bạn sử dụng câu truy vấn như như sau:

=”SELECT SO_PHIEU, NGAY, KYHIEUHD, SO_HD, DIEN_GIAI, TK_NO, TK_CO, SO_TIEN FROM DATA WHERE NGAY >= ” & Heorange(E8,2) & ” AND NGAY <= ” & Heorange(E9,2)

Với phần tuỳ chọn (đối số thứ 2 của hàm “HeoSQL”) bạn có thể để như sau:

STT = Y, TIEUDE = N, CHEN = Y

Trong đó:

  • STT = Y: Tức là cho phép đánh số thứ tự.
  • TIEUDE = N: Câu truy vấn trả về không bao gồm tiêu đề.
  • CHEN = Y: Cho phép tự động co dãn, chèn dòng khi dữ liệu thay đổi.

Như vậy là xong rồi, không quá khó phải không nào đặc biệt, nếu như bạn đã biết tới SQL thì lại càng dễ dàng.

huong-dan-lap-so-nhat-ky-chung-su-dung-ham-heosql-3

Chỉ cần 1 công thức với câu truy vấn SQL như trên là bạn đã có được Sổ Nhật ký chung một cách nhanh chóng và sổ này hoàn toàn linh động khi bạn thay đổi khoảng thời gian từ ngày (ô E8), đến ngày (ô E9).

Hy vọng qua bài viết này của Học Excel Online bạn đã có thể tự tạo cho mình được Sổ Nhật ký chung trong kế toán một cách dễ dàng, bằng việc sử dụng 1 câu truy vấn trong hàm “HeoSQL”. Và sổ sẽ tự động cập nhật theo khoảng thời gian mà bạn muốn xem tình hình phát sinh. File đính kèm bài viết này bạn có thể tải về ở Link ngay dưới đây.

Download file đính kèm bài viết ở đây: Hướng dẫn lập sổ nhật ký chung bằng hàm “HeoSQL” trong Excel


Hướng dẫn cách làm sổ kế toán chi tiết vật tư, sản phẩm, hàng hoá trên excel

hướng dẫn cách làm sổ kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng trên excel

Hướng dẫn làm sổ quỹ tiền mặt, sổ kế toán chi tiết tiền mặt trên excel

Hướng dẫn cách tạo phiếu thu, phiếu chi trên excel

Hướng dẫn sử dụng hàm “heongaychu” để chuyển dữ liệu ngày tháng về dạng chữ


Tác giả: daovanluan

· · ·

Khóa học mới xuất bản