Hướng dẫn sử dụng hàm “Heongaychu” để chuyển dữ liệu ngày tháng về dạng chữ

Bài viết sẽ giới thiệu hàm “Heongaychu” trong bộ hàm của Add – ins HocExcelOnline, dùng để chuyển đổi dữ liệu ngày tháng về dạng chữ trong Excel một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Hướng dẫn sử dụng hàm “Heongaychu” để chuyển dữ liệu ngày tháng về dạng chữ

Bạn có thể tải Add – ins HocExcelOnline để sử dụng hàm “Heongaychu”:

Link here: Hướng dẫn cài đặt add ins hocexcelonline

Cú pháp của hàm “Heongaychu”

Hàm Heongaychu trong Add – ins HocExcelOnline có cú pháp đơn giản như như sau:

huong-dan-chuyen-du-lieu-ngay-thang-ve-dang-chu-1

Tham số truyền vào hàm có thể là tham chiếu tới 1 ô hoặc là truyền  giá trị trực tiếp vào hàm.

Cách thực hiện

Tại ô bạn muốn hiển thị ngày tháng về dạng chữ bạn gõ vào công thức như sau:

=Heongaychu(B3)

huong-dan-chuyen-du-lieu-ngay-thang-ve-dang-chu-2

Bạn cũng có thể truyền giá trị trực tiếp vào hàm.

huong-dan-chuyen-du-lieu-ngay-thang-ve-dang-chu-3

Hàm sẽ thực hiện đọc dữ liệu và chuyển về dạng chữ cho bạn một cách nhanh chóng.

Một số điểm chú ý

  • Với ô dữ liệu ngày tháng nhưng được hiển thị dưới dạng General hay dạng Text,… thì hàm vẫn hiểu và tính toán để trả về đúng (ô B4 và B9 trong hình).
  • với ô trống (không có dữ liệu) thì hàm sẽ trả về “Ngày không đúng định dạng” (ô B5).
  • Với ô có dữ liệu Text hàm sẽ trả về lỗi #VALUE! (ô B6).
  • Nếu tham số truyền vào là 1 vùng thì hàm chỉ tính dữ liệu cho ô đầu tiên (ô B7).
  • Bạn hoàn toàn có thể kết hợp các hàm khác trong Excel với hàm Heongaychu (ô B8).

huong-dan-chuyen-du-lieu-ngay-thang-ve-dang-chu-4

Kết luận

Học Excel Online hy vọng qua bài viết này bạn đã có thể nắm và vận dụng được hàm “Heongaychu” để đọc dữ liệu dạng ngày tháng về dạng chữ 1 cách nhanh chóng và hiệu quả.

Nếu như bạn theo dõi thì trong 1 bài viế t gần đây, Học Excel Online cũng đã có bài viết nữa hướng dẫn về cách chuyển dữ liệu ngày tháng về dạng chữ bằng cách sử dụng các hàm trong Excel. Bạn có thể tham khảo nó ở ngay dưới đây và lựa chọn cách áp dụng cho phù hợp 😊.


Chuyển dữ liệu ngày tháng về dạng chữ trong excel

Hướng dẫn cài đặt add ins hocexcelonline

Hướng dẫn cài đặt add ins hocexcelonline

Hướng dẫn sử dụng add ins hocexcel online để tìm kiếm nhiều điều kiện từ file đang đóng


Tác giả: daovanluan

· · ·

Khóa học mới xuất bản