fbpx

Excel For Freelancers :

Double Drill Down Data with Microsoft Excel

Đây là một VIDEO MIỄN PHÍ hướng dẫn các bạn tạo ra chức năng drill-down kép cho 1 bảng dữ liệu chỉ với 1 vài dòng code ngắn gọn Download file Excel MIỄN PHÍ: http://bit.ly/Drill_Down_Data_Wb Rất mong các bạn thích những video …

Email marketing tự động trong Excel

Hệ thống Email marketing tự động trong Excel Đã bao giờ bạn muốn tự tạo ra một hệ thống Email marketing như những dịch vụ online phải TRẢ PHÍ? Bây giờ bạn có thể làm được điều đó mà chỉ từ Excel, …