Double Drill Down Data with Microsoft Excel

Đây là một VIDEO MIỄN PHÍ hướng dẫn các bạn tạo ra chức năng drill-down kép cho 1 bảng dữ liệu chỉ với 1 vài dòng code ngắn gọn
Download file Excel MIỄN PHÍ: http://bit.ly/Drill_Down_Data_Wb
Rất mong các bạn thích những video hướng dẫn hàng tuần, hãy share cho mọi người nữa nhé

Tham gia nhóm facebook của chúng tôi tại đây: http://bit.ly/groupexcel