Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC Sử dụng Add ins HocExcel Online

Hôm nay Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC Sử dụng Add ins HocExcel Online

Xem nhanh

Mục đích

Như bài viết trước về hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn lập báo cáo tình tình hình sử dụng hóa đơn hôm nay HocExcel Online sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Add ins HocExcel Online để làm thực hiện việc lấy hóa đơn xóa bỏ

Thực hiện

Để sử dụng được Add ins HocExcel Online các bạn cần cài đặt Add ins HocExcel Online nếu bạn nào chưa có xem tại đây

Để thực hiện được các bạn phải có được 2 cột. 1 cột chứa hóa đơn đã sử dụng và một cột là toàn bộ hóa đơn sử dụng trong quý.

Sau khi các bạn có được số lượng hóa đơn xuất ra và cột tổng số lượng hóa đơn như hình.

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC Sử dụng Add ins HocExcel Online

B1: Tiến hành đặt tên cho vùng dữ liệu cột A những hóa đơn được sử dụng thực tến đặt tên là “sudung” và cột B tổng số hóa đơn bao gồm cả hóa đơn xóa bỏ trong quý được đặt tên là “tongso” như trong hình.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC Sử dụng Add ins HocExcel Online

Tại ô C1 ta viết công thức sau:

select Tongsohoadon from tongso where Tongsohoadon not in (select hoadonsudung from sudung)

Công thức trên lấy toàn bộ hóa đơn có trong Tongsohoadon mà không có trong hoadonsudung nghĩa là lấy toàn bộ hóa đơn xóa bỏ của doanh nghiệp trong thời gian là tháng hay quý.

Tiếp theo ta sử dụng công thức “Heosql” trong Add ins HocExecel Online để thực hiện công thức trên.

=Heosql($C$1,”Ten = BC”)

Hàm Heosql trả ra toàn bộ hóa đơn bỏ trốn và đặt tên vùng đó là BC(đây là dữ liệu động)

Ấn Enter là ta đã có kết quả của toàn bộ hóa đơn xóa bỏ như trong hình

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC Sử dụng Add ins HocExcel Online 3

Giờ đã có hóa đơn xóa bỏ được đặt tên là BC nhưng chưa đúng chuẩn định dạng của HTKK nên ta cần sử dụng thêm hàm “Heotextjoin” Trong Add ins HocExcel Online hoặc các bạn có thể sử dụng như bài viết

Tại ô D3 ta nhập công thức sau.

=Heotextjoin(bc,”;”)

Hàm Heotextjoin nối lại theo một điều kiện nào đó ở đây nối theo dấu “;” đúng chuẩn định dạng HTKK

Kết quả sẽ được như hình sau:

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC Sử dụng Add ins HocExcel Online 4

Sau khi đã có định dạng chuẩn của HTKK ta chỉ việc copy vào chỉ tiêu 15 là đã có một báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là đã được toàn bộ hóa đơn xóa bỏ trong khoảng thời gian là quý, tháng.

Thật đơn giản phải không nào!

Chỉ cần vài bước đơn giản như trên HocExcel Online đã hướng dẫn các ban tạo ra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi sử dụng Add ins HocExcel Online.

Hãy Theo dõi HocExcel Online để có những bài viết bổ ích về Excel và thủ thuật nhé


Bài viết liên quan.

Hướng dẫn làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

Hướng dẫn lập sổ Nhật ký chung bằng Hàm “HeoSQL”

Hướng dẫn sử dụng hàm “Heongaychu” chuyển ngày tháng sang định dạng chữ

Cài đặt Add ins xuất hiện cùng Excel

 

 


Tác giả: Thanh

· · ·

Khóa học mới xuất bản