Hàm, công thức Excel sử dụng trong kế toán tiền lương, nhân sự: Hàm SUMIFS

Những hàm, công thức Excel nào thường sử dụng trong công việc kế toán tiền lương, hành chính nhân sự? Nội dung này đã được tổng hợp qua bài viết: Hàm, công thức excel sử dụng trong kế toán tiền lương.

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể cách ứng dụng các hàm đó vào công việc như thế nào nhé.

Bài 6: Hàm SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, …)

Hàm SUMIFS là một hàm cấp cao hơn hàm SUMIF, vì chúng ta có thể sử dụng hàm SUMIFS để tính tổng theo nhiều điều kiện cùng lúc.

Hàm SUMIFS có thể sử dụng để thay thế hàm SUMIF cho mọi trường hợp, ngoài ra còn hữu dụng hơn SUMIF, nên đây là hàm đặc biệt hữu dụng trong mọi công việc.

Chúng ta có thể xét tính ứng dụng của hàm SUMIFS trong trường hợp sau:

Yêu cầu: Tính lương tháng 2 (hoặc có thể tùy chọn tại ô F2) với các nhân viên Long, Bình, Phú (hoặc có thể tùy chọn tại vùng E2:E4)

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Xét các thành phần của yêu cầu để sử dụng hàm SUMIFS:

  • Sum_range: là vùng cần tính tổng. Ở đây cần tính số tiền lương nên sum_range là vùng C2:C17
  • Criteria_range1: là vùng chứa điều kiện thứ 1. Ở đây là điều kiện tháng, vì vậy áp dụng cho vùng A2:A17
  • Criteria1: là điều kiện thứ 1 nằm trong vùng điều kiện thứ 1. Ở đây là giá trị tháng ở ô F2, nên áp dụng cho ô F2
  • Criteria_range2: là vùng chứa điều kiện thứ 2, ở đây là điều kiện tên, vì vây áp dụng cho vùng B2:B17
  • Criteria2: là điều kiện thứ 2 nằm trong vùng điều kiện thứ 2. Ở đây là giá trị tên, nằm trong vùng E2:E4, áp dụng cho từng ô tương ứng với ô kết quả cần tính

Cách viết hàm SUMIFS như sau:

F2 = SUMIFS($C$2:$C$17,$A$2:$A$17,$F$1,$B$2:$B$17,E2)

Vì các tham chiếu đều được xác định cụ thể phạm vi, chỉ có điều kiện Tên là thay đổi (ô E2 -> E4) nên các tham chiếu khác đều cố định, tham chiếu điều kiện Tên là không cố định, để chúng ta có thể copy công thức này cho các đối tượng khác được.

Tìm hiểu thêm: học Excel kế toán

* Lưu ý:

  • Có bao nhiêu điều kiện thì có bấy nhiêu Criteria_range và Criteria tương ứng.
  • Criteria_range1 và Criteria1 là một cặp, phải luôn đi kèm với nhau. Không thể chỉ có Criteria_range mà không có Criteria tương ứng hoặc ngược lại.
  • Độ rộng các range trong Sum_range và Criteria_range phải luôn bằng nhau, nếu không sẽ báo lỗi
  • Cấu trúc hàm SUMIFS ngược lại so với SUMIF khi tham chiếu Sum_Range được đặt đầu tiên trong hàm thay vì cuối cùng.
  • Hàm SUMIFS là hàm rất hữu ích: hoạt động nhanh, dễ viết, ít lỗi… nên có thể thay thế được hầu hết các hàm, sử dụng hiệu quả trong mọi trường hợp.

Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài viết.

Để có thể nâng cao kỹ năng Excel trong công việc kế toán tiền lương, nhân sự, các bạn có thể tham gia khóa học

TL01 – ứng dụng EXCEL VBA trong TIỀN LƯƠNG – NHÂN SỰ

khóa học sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức về công việc kế toán tiền lương, hành chính, nhân sự trong thực tế và các kỹ năng excel kết hợp với VBA để giải quyết công việc, tối ưu hiệu suất của bạn.


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản