fbpx

hành chính :

Cách tính phụ cấp thâm niên trên Excel

Chuyện kế toán tiền lương: Mình mới vào công ty làm ở bộ phận kế toán tiền lương. Sếp yêu cầu lập bảng lương, mà khổ nỗi công ty mình lại có tính phụ cấp thâm niên theo số tháng làm việc ở công …