Hàm, công thức Excel sử dụng trong kế toán tiền lương, nhân sự: Hàm SUMIF

Những hàm, công thức Excel nào thường sử dụng trong công việc kế toán tiền lương, hành chính nhân sự? Nội dung này đã được tổng hợp qua bài viết: Hàm, công thức excel sử dụng trong kế toán tiền lương.

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể cách ứng dụng các hàm đó vào công việc như thế nào nhé.

Bài 5: Hàm SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Hàm SUMIF là hàm tính tổng theo một điều kiện, ứng dụng hàm SUMIF vào các trường hợp:

  • Tính số công làm việc trong bảng chấm công khi chấm công theo số giờ làm việc với các điều kiện như Loại ngày, bộ phận…
  • Tính số công làm việc theo tháng của 1 cá nhân cụ thể để phục vụ cho việc tính lương.
  • Lập các báo cáo lương, phiếu lương cá nhân…

Ví dụ như sau:

Tính số giờ làm vào ngày thường?

Tính số giờ làm ngày chủ nhật?

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Xét các thành phần để sử dụng hàm SUMIF:

  • Range: là vùng chứa điều kiện cần tính, ở đây là vùng B3:O3 là dòng về Loại ngày
  • Criteria: là loại ngày. Với ngày chủ nhật thì Criteria = “Chủ nhật”, nếu là ngày thường thì Criteria = “<>Chủ nhật”
  • [Sum_range]: là vùng cần tính tổng. Vùng này có thể có hoặc không (trường hợp range chính là vùng cần tính tổng thì không cần sum_range). Ở đây sum_range là vùng B4:O4 với nhân viên A, B5:O5 với nhân viên B

Chúng ta xây dựng hàm SUMIF như sau:

Trường hợp giờ làm ngày thường

P4=SUMIF($B$3:$O$3,”<>Chủ nhật”,$B4:$O4)

 

Trường hợp giờ làm ngày chủ nhật

Q5=SUMIF($B$3:$O$3,”Chủ nhật”,$B5:$O5)

Vùng B3:O3 cần cố định để không thay đổi khi copy công thức sang những ô khác

Vùng B4:O4 cần cố định cột B và O để khi copy công thức cho những nhân viên khác thì chỉ thay đổi dòng, không thay đổi cột để đảm bảo tham chiếu vẫn đúng.

Như vậy chúng ta đã có thể thực hiện việc ứng dụng hàm SUMIF vào công việc thật dễ dàng và chuyên nghiệp.

Để có thể nâng cao kỹ năng Excel trong công việc kế toán tiền lương, nhân sự, các bạn có thể tham gia khóa học Excel kế toán với những kiến thức về công việc kế toán tiền lương, hành chính, nhân sự trong thực tế và các kỹ năng excel kết hợp với VBA để giải quyết công việc, tối ưu hiệu suất của bạn.

Xem thêm: Cách lập báo cáo chi phí lương theo bộ phận và theo tháng với hàm SUMIFS trên Excel

Cách lập báo cáo tổng hợp theo từng tháng với hàm SUMIFS