Hàm, công thức sử dụng trong kế toán tiền lương, nhân sự: Hàm DATE

Những hàm, công thức Excel nào thường sử dụng trong công việc kế toán tiền lương, hành chính nhân sự? Nội dung này đã được tổng hợp qua bài viết: Hàm, công thức excel sử dụng trong kế toán tiền lương.

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể cách ứng dụng các hàm đó vào công việc như thế nào nhé.

Bài 3: Hàm DATE(year, month, day)

Dùng khi bạn muốn tạo ra 1 giá trị ngày tháng dựa trên các chỉ tiêu đã được xác định rõ: Năm / Tháng / Ngày

Ứng dụng của hàm DATE: khi muốn xác định ngày đầu và ngày cuối của các tháng trong năm.

Ta có bảng dữ liệu sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Để xác định ngày đầu tháng, chúng ta sử dụng hàm DATE như sau:

Tháng 1 (ô E3) =DATE($E$1,D3,1)

Giá trị năm tại ô E1 sẽ cần được cố định để khi filldown công thức này xuống các tháng tiếp theo thì không bị thay đổi năm

Giá trị tháng tại ô D3 không cố định để filldown sẽ tính cho các tháng tiếp theo trong cột D

Giá trị ngày là số 1 vì ngày đầu tháng luôn là ngày 1

Ngày cuối tháng xác định như sau:

Từ tháng 1 đến tháng 11: ngày cuối tháng sẽ là ngày đầu tháng sau trừ đi 1 ngày

Ngày cuối tháng 1 = Ngày đầu tháng 2 – 1

Với cách làm này chúng ta có thể không cần phải quan tâm tới năm nhuận (ngày cuối tháng 2 tính thế nào), mà Excel sẽ luôn tự tính ra kết quả đúng cho chúng ta dựa trên quy luật: Ngày cuối tháng 2 = Ngày đầu tháng 3 – 1

Ngày cuối tháng 12: luôn là ngày 31, nên có thể sử dụng hàm DATE

F14 =DATE($E$1,D14,31)

Như vậy chúng ta đã có thể ứng dụng hàm DATE trong việc tìm ngày đầu tháng, cuối tháng trong excel.

Trong các bài học sau, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cách sử dụng các hàm khác trong công việc kế toán tiền lương, hành chính nhân sự nhé.

Đăng ký ngay: học Excel kế toán

 


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản