fbpx

Kế toán :

Tìm hiểu về Sổ sách kế toán

Trong quá trình xử lý thông tin kế toán, kế toán viên cần ghi chép, tổng hợp các thông tin qua các tài liệu: chứng từ, sổ sách, … Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sẽ được thể hiện ở chứng …

[ Toàn bộ Nghị định 41/2018/NĐ-CP ] QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP [Có hiệu lực từ ngày 01/05/2018]

Ngày 12 tháng 03 năm 2018 – Chính phủ đã ban hành Nghị định Số: 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2018 với nhiều điểm rất đáng lưu ý . Hocexcel.online xin cung cấp toàn bộ nội dung nghị định này để bạn được biết CHÍNH PHỦ …