Tìm hiểu về Sổ sách kế toán

Trong quá trình xử lý thông tin kế toán, kế toán viên cần ghi chép, tổng hợp các thông tin qua các tài liệu: chứng từ, sổ sách, … Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sẽ được thể hiện ở chứng từ, sau đó, kế toán sẽ dựa vào các chứng từ để tổng hợp trên các sổ sách kế toán.

Sổ sách kế toán là gì?

Sổ sách kế toán là tài liệu được dùng để ghi chép, hệ thống, lưu trữ thông tin về các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong một giai đoạn của doanh nghiệp. Các thông tin trên được tổng hợp, lưu trữ theo nội dung và trình tự thời gian.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu tới các bạn những hiểu biết về sổ sách kế toán cũng như cách sử dụng sổ sách trong kế toán.

Nội dung của sổ sách kế toán

  1. Ngày, tháng, năm ghi sổ
  2. Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ
  3. Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
  4. Số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán
  5. Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ

Một số mẫu sổ sách kế toán thông dụng

Hy vọng những kiến thức trên giúp ích cho bạn trong công việc kế toán của mình.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo một số mẫu Sổ sách được kế toán sử dụng thường xuyên tại Blog Học Excel Online:

———

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!