Cách lập Sổ Nhật ký – Sổ cái theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ Nhật ký – Sổ cái là một trong những sổ được sử dụng phổ biến nhất trong kế toán.

Sổ kế toán tổng hợp của hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái chỉ có một quyển sổ duy nhất là Sổ Nhật ký – Sổ Cái (Mẫu số S01-DNN).

Nhật ký – Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp duy nhất dùng để phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và hệ thống hóa theo nội dung kinh tế (Theo tài khoản kế toán).

Mẫu Sổ Nhật ký – Sổ cái theo Thông tư 133 được lập trên Excel mà chúng ta muốn lập như sau:

Mẫu Sổ Nhật ký – Sổ cái theo Thông tư 133 trên Excel

Để lập được mẫu Sổ như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập Sổ Nhật ký – Sổ cái theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị sử dụng
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Năm: Là năm kế toán của đơn vị
 • Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ
 • Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ
 • Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng
 • Cột 1: Ghi số tiền phát sinh
 • Cột 2, 3, 4, 5, …: Ghi số tiền bên Nợ, bên Có của từng tài khoản sử dụng trong các nghiệp vụ kinh tế tài chính

– Link tải về: Sổ Nhật ký – Sổ cái theo Thông tư 133 trên Excel

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Bạn tới Blog Học Excel Online để tham khảo và tải về một số mẫu sổ khác cũng như các chủ đề về kế toán.

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!