Cách lập Sổ Nhật ký – Sổ cái theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ Nhật ký – Sổ cái là một trong những sổ được sử dụng phổ biến nhất trong kế toán.

Mẫu Sổ Nhật ký – Sổ cái theo Thông tư 133 được lập trên Excel mà chúng ta muốn lập như sau:

Mẫu Sổ Nhật ký – Sổ cái theo Thông tư 133 trên Excel

Để lập được mẫu Sổ như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập Sổ Nhật ký – Sổ cái theo Thông tư 133 trên Excel

  • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị sử dụng
  • Mẫu chứng từ:
    Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
  • Năm: Là năm kế toán của đơn vị

– Link tải về: Sổ Nhật ký – Sổ cái theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!