Mẫu Sổ Cái theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống các tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

Mẫu Sổ Cái (Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ) theo Thông tư 133 trên Excel

Link tải về: Mẫu Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ) theo Thông tư 133 trên Excel


Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!