Hàm, công thức excel thông dụng trong kế toán tiền lương, nhân sự: Hàm Index, Match

Những hàm, công thức Excel nào thường sử dụng trong công việc kế toán tiền lương, hành chính nhân sự? Nội dung này đã được tổng hợp qua bài viết: Hàm, công thức excel sử dụng trong kế toán tiền lương.

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể cách ứng dụng các hàm đó vào công việc như thế nào nhé.

Bài 2: Cách sử dụng hàm Index + match

Cấu trúc hàm

=INDEX(vùng_dữ_liệu, hàng_thứ_mấy, [cột_thứ_mấy])

  • vùng_dữ_liệu – là địa chỉ vùng dữ liệu chúng ta muốn “nhặt” ra 1 giá trị, ở đây nếu muốn tìm nội dung Ngày sinh thì ra áp dụng cho vùng từ D1:D11
  • hàng_thứ_mấy – ô cần lấy dữ liệu nằm ở hàng thứ mấy? => Nội dung này sẽ tìm thông qua hàm Match
  • cột_thứ_mấy – ô cần lấy dữ liệu nằm ở cột thứ mấy? (vì giá trị Vùng_dữ_liệu chỉ có 1 cột nên ta có thể bỏ qua nội dung này. Nếu có nhiều hơn 1 cột thì ta chọn cột cần cho ra kết quả)

Xewm thêm: học Excel kế toán ở Hà Nội

=MATCH(giá_trị_cần_tìm, mảng_tìm_kiếm, [kiểu_tìm_kiếm])

  • giá_trị_cần_tìm – giống như lookup_value của hàm vlookup
  • mảng_tìm_kiếm – mảng chứa giá trị cần tìm kiếm, ở đây là cột chứa giá trị cần tìm
  • kiểu_tìm_kiếm – sử dụng giá trị 0 để tìm kiếm chính xác theo giá trị cần tìm. Nếu không nhập giá trị này thì hiểu mặc định là giá trị 0

Cách viết hàm này như sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Ngày sinh =INDEX($D$1:$D$11,MATCH($G8,$B$1:$B$11,0))

Tương tự

Bộ phận =INDEX($C$1:$C$11,MATCH($G8,$B$1:$B$11,0))

Lương cơ bản =INDEX($E$1:$E$11,MATCH($G8,$B$1:$B$11,0))

Trong các bài học sau, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cách sử dụng các hàm khác trong công việc kế toán tiền lương, hành chính nhân sự nhé.

Để có thể nâng cao kỹ năng Excel trong công việc kế toán tiền lương, nhân sự, các bạn có thể tham gia khóa học

TL01 – ứng dụng EXCEL VBA trong TIỀN LƯƠNG – NHÂN SỰ

khóa học sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức về công việc kế toán tiền lương, hành chính, nhân sự trong thực tế và các kỹ năng excel kết hợp với VBA để giải quyết công việc, tối ưu hiệu suất của bạn.


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản