Cách Comment trong DAX Function

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách Comment trong DAX Function ở trong Power BI nhằm giúp cho việc theo dõi, kiểm soát công thức 1 cách dễ dàng hơn.

Cách Comment trong DAX Function

Với Excel thì việc Comment trong thanh công thức là điều không thể. Tuy nhiên với thanh công thức trong DAX thì bạn hoàn toàn có thể làm điều đó. Cụ thể, để Comment trong công thức DAX (DAX Function) bạn có thể áp dụng một số cách sau:

Comment trên 1 dòng

Để bắt đầu Comment trên 1 dòng trong công thức DAX bạn sử dụng 2 ký tự //. Lúc này, những gì bạn gõ sau 2 dấu // sẽ KHÔNG được DAX tính toán, thực thi.

// Comment

Trường hợp bạn muốn Comments nhiều hơn thì sao, chúng ta có sách sau.

Comments cả 1 vùng

Với cách sử dụng // trên thì bạn chỉ có thể Comment trên 1 dòng. Trường hợp bạn muốn Comments cho nhiều dòng hay 1 vùng nào đó bạn sử dụng ký hiệu /* để bắt đầu những Comments của bạn và */ để kết thúc việc Comments.

/* 

Comments

*/

Chú ý

Trường hợp bạn Comment ở trước tên của Measure hay tên của Column thì khi đó những Comment đó DAX sẽ hiểu là tên của Measure, Column luôn.

Sau khi đã đặt tên cho Measure, Column thì lúc này trong quá trình sử dụng các hàm DAX bạn có thể Comment với mục đích chủ yếu là để giải thích rõ hơn cách hoạt động, tính toán của hàm DAX.

Kết luận

Học Excel Online hy vọng qua bài viết này bạn đã nắm được cách để Comment trong công thức DAX. Từ đó giúp cho việc kiểm soát cũng như theo dõi công thức trong quá trình làm việc với DAX.


Power BI (Business Intelligence trong tầm tay) 

Hàm calculate trong power bi dax

Hàm sum trong power bi dax

Hàm sumx trong power bi dax

PBI101 – Microsoft Power BI Desktop, Business Intelligence trong tầm tay


Khóa học mới xuất bản