Thu Trang :

Tìm hiểu về thuế vãng lai ngoại tỉnh

1. Thuế vãng lai ngoại tỉnh là gì? Tại điểm 1.4 và điểm 6 mục II, phần B, thông tư 60/2017 / TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ tài chính có quy định trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt mà không …

Cách đăng ký nhận cập nhật thuế mới

Hàng ngày, trên trang của hocexcel.online cũng như trên các trang cộng đồng khác có rất nhiều bài viết cập nhật thông tin thuế, cập nhật các chính sách hay quy định, luật thuế mới. Tuy nhiên nhiều bạn không có thời …

Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh

Hiện nay kinh tế đang khủng hoảng, doanh nghiệp muốn tồn tại được thì cần phải luôn vận động và thay đổi để phù hợp với thị trường và nhu cầu cầu khách hàng. Doanh nghiệp bạn thay đổi thì đồng nghĩa …