Thông báo phát hành hóa đơn lần 1

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN LẦN 1

Từ ngày 12/06/2017 theo khoản 3 điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định:

” Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 02 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

– Thông báo phát hành hóa đơn bao gồm cả mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng ( đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

– Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan thuế phát hiện Thông báo phát hành không đảm đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để Thông báo phát hành mới.”

I. Hồ sơ Thông báo phát hành hóa đơn bao gồm

1. Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB01/AC ( Ban hànhkèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

2. Hóa đơn mẫu do nhà in cung cấp: Là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là 1 dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn

II. Cách nộp Thông báo Phát hành hóa đơn

Bước 1: Đăng nhập hệ thống HTKK -> Hệ thống->Điền đầy đủ thông tin doanh nghiệp

Bước 2: Đăng nhập hệ thống HTKK -> Hóa đơn -> Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)

– Nhập các thông tin bắt buộc vào Thông báo phát hành

– Sau khi nhập xong các bạn kết xuất XML  để có file nộp qua mạng

Bước 3: Đăng ký nộp Thông báo phát hành hóa đơn

– Các bạn truy cập vào trang: nhantokhai.gdt.gov.vn (Mở bằng trình duyệt Internet Explorer)

Sau đó đăng nhập bằng MST -> Tờ khai -> Đăng ký thêm tờ khai

– Tiếp đến tích chọn vào Thông báo phát hành hoá đơn -> Tiếp tục

Sau khi đã đăng ký xong thì các bạn vào mục Nộp tờ khai để nộp Thông báo phát hành hoá đơn -> Tải lên

Bước 4: Nộp hoá đơn mẫu qua mạng

– Các bạn phải scan mẫu hoá đơn mà bên nhà in cung cấp và quyết định được sử dụng hoá đơn mà cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp , sau đó các bạn đính kèm trong file word.

– Nộp bản word qua mạng

Sau khi nộp Thông báo phát hành hoá đơn xong thì vào mục Tra cứu -> TB01/AC – Thông báo phát hành hoá đơn

-Đính kèm file Word vào Thông báo phát hành hoá đơn vừa nộp qua mạng.

– Tiếp đến các bạn chọn file word hoá đơn mẫu để nộp  -> Ký nộp

Bước 5: Kiểm tra

– Sau khi nộp xong 2 ngày các bạn kiểm tra xem đã được phát hành chưa để sử dụng

– Các bạn truy cập: tracuuhoadon.gdt.gov.vn -> Tra cứu một hoá đơn

– Các bạn nhập đầy đủ 5 chỉ tiêu (*) -> Tìm kiếm

– Sau đó sẽ có kết quả tra cứu

+ Nếu các bạn thấy kết quả có đầy đủ thông tin thì được phép sử dụng

+ Nếu chưa có kết quả thì các bạn phải in bản cứng để lên nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.