Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh

Hiện nay kinh tế đang khủng hoảng, doanh nghiệp muốn tồn tại được thì cần phải luôn vận động và thay đổi để phù hợp với thị trường và nhu cầu cầu khách hàng. Doanh nghiệp bạn thay đổi thì đồng nghĩa với việc phải thay đổi “Giấy phép kinh doanh “. Sau đây Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi giấy phép kinh doanh như thế nào cho đúng:

1. Thay đổi ” Đăng ký kinh doanh”

– Hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và nộp lên Sở KH – ĐT , sau đó nhận giấy đăng ký kinh doanh mới.

 • Bạn phải làm bộ hồ sơ Thay đổi giấy phép kinh doanh theo mẫu hiện hành có chữ ký của Đại diện pháp luật/thành viên/cổ đông.

 • Nộp đủ hồ sơ thay đổi giấy phép tại Sở KH-ĐT
 • Trong vòng 7 ngày , Sở KH-ĐT sẽ cấp giấy chứng nhận ĐKKD mới
 • Sau 7 ngày, Đại diện pháp luật đến Sở KH-ĐT nhận giấy chứng nhận ĐKKD mới

2. Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính

 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Quyết định đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

3. Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật

 • Thông báo đổi đại diện pháp luật của doanh nghiệp
 • Quyết định đổi đại diện pháp luật của doanh nghiệp
 • Biên bản họp về việc đổi đại diện pháp luật của doanh nghiệp
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Bản sao CMND/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật

4. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • Thông báo đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp
 • Quyết định đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp
 • Biên bản họp về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Các giấy tờ liên quan đối với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

5. Hồ sơ tăng vốn điều lệ

 • Thông báo đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Quyết định đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông

6. Hồ sơ thay đổi thành viên/cổ đông

 • Thông báo thay đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp
 • Quyết định đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp
 • Biên bản họp về việc thay đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Danh sách thành viên/cổ đông mới
 • Bản sao CMND/Hộ chiếu của thành viên/cổ đông mới
 • Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông mới